logo logo logo logo
Рубрика: Актуелно    Аутор: новинарство    859 пута прочитано    Датум: 18.04.2011    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Zastava VojvodineNO­VI SAD – Voj­vo­đan­ska za­sta­va, ko­ju je Ustav­ni sud Sr­bi­je pro­gla­sio ne­u­stav­nom, is­tak­nu­ta je ju­če u Bri­se­lu is­pred se­di­šta Evrop­ske uni­je, sa­zna­je „Prav­da“.

+++

Di­rek­tor Fon­da „Evrop­ski po­slo­vi“ AP Voj­vo­di­ne i bu­du­ći šef kan­ce­la­ri­je Voj­vo­di­ne u Bri­se­lu Pre­drag No­vi­kov po­tvr­dio je da je ju­če po­sta­vlje­na voj­vo­đan­ska za­sta­va u glav­nom gra­du Bel­gi­je.

– U Bri­se­lu se za­vi­jo­ri­la voj­vo­đan­ska za­sta­va i po­sta­vlje­na je na jar­bo­lu sa za­sta­va­ma dru­gih evrop­skih re­gi­ja i po­kra­ji­na. Mi je da­nas po­sta­vlja­mo, a si­gu­ran sam da će je i bu­du­će ge­ne­ra­ci­je sa po­no­som ču­va­ti – iz­ja­vio je No­vi­kov, i do­dao da je ju­če su­štin­ski za­o­kru­že­no na­sto­ja­nje po­kra­jin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je, ko­ja je „ozna­či­la evrop­sku sa­rad­nju kao in­stru­ment eko­nom­ske i raz­voj­ne po­li­ti­ke“.

Pod­se­ti­mo, Ustav­ni sud Sr­bi­je ospo­rio je ustav­nost voj­vo­đan­ske za­sta­ve. Ipak, upr­kos to­me No­vi­kov i voj­vo­đan­ska de­le­ga­ci­ja po­di­gli su je ju­če na jar­bol, i to pre ne­go što je uop­šte otvo­re­na kan­ce­la­ri­ja Voj­vo­di­ne u Bri­se­lu. Ju­če je, na­i­me, osno­va­na evrop­ska aso­ci­ja­ci­ja KEN, ko­ja će se, ka­ko je No­vi­kov ka­zao, ba­vi­ti eko­no­mi­jom zna­nja, pa je ova pri­li­ka is­ko­ri­šće­na za pro­mo­ci­ju voj­vo­đan­ske za­sta­ve.

– Ovo je do­bra vest ne sa­mo za Voj­vo­đa­ne, već i za sve gra­đa­ne na­še ze­mlje, jer po­tvr­đu­je stra­te­ško opre­de­lje­nje da se pro­ces evro­in­te­gra­ci­ja ubr­za. Voj­vo­đan­ska ku­ća u Bri­se­lu će ima­ti otvo­re­na vra­ta za sve one ko­ji že­le da da­ju do­pri­nos ukup­nom na­pret­ku ze­mlje i bi­će me­sto ko­je će oku­plja­ti ka­ko one iz Voj­vo­di­ne, ta­ko i iz ce­le ze­mlje – re­kao je No­vi­kov, ko­ji je ne­zva­nič­no kr­šten i kao pr­vi „am­ba­sa­dor“ Voj­vo­di­ne u Evrop­skoj uni­ji.

Pre­drag No­vi­kov, me­đu­tim, ni­je ob­ja­snio zbog če­ga je pre zva­nič­nog otva­ra­nja kan­ce­la­ri­je Voj­vo­di­ne, ko­ja po do­go­vo­ru pred­sed­ni­ka Vla­de Voj­vo­di­ne Bo­ja­na Paj­ti­ća i mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Vu­ka Je­re­mi­ća tre­ba da bu­de pri Mi­si­ji Sr­bi­je, po­di­gao ne­u­stav­nu za­sta­vu Voj­vo­di­ne u se­di­štu Evrop­ske uni­je.

S. Ko­stić
PRAVDA 15. april 2011. | 18:58
2 коментара у вези “Neustavna zastava Vojvodine podignuta u EU”
  1. Polako ali sigurno, dolazi ponovo do cepanja i otimanja SRBskih zemalja, uz precutnu pomoc sadasnje izdajnicke Vlade SRBije!

  2. [...] za­sta­va u glav­nom gra­du Bel­gi­je. Линк: Neustavna zastava Vojvodine podignuta u EU Ево и на [...]


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo