logo logo logo logo
Рубрика: Култура, Политика, Актуелно, Религија, Свет, Економија    Аутор: Milan Nikolic    пута прочитано    Датум: 31.05.2008    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Radna deklaracija Međunarodnog naučnog skupa “Pravni položaj Crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori danas”, Bar 23-25. maj 2008 Radna deklaracija Međunarodnog naučnog skupa “Pravni položaj Crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori danas”, Bar 23-25. maj 2008 

+++


Bar Da bi se pravno reglementirali odnosi između države i crkava i vjerskih zajednica, i u duhu međusobnog povjerenja i plodotvorne kooperacije sa vlastima u Crnoj Gori, kao i u interesu opšteg dobra zemlje i njenih građana, neophodno je poštovati pet fundamentalnih načela:

  • slobodu vjeroispovijedanja,
  • neutralnost države,
  • princip jednakosti vjerskih zajednica,
  • pravo crkava i vjerskih zajednica na samoodređenje i
  • kooperaciju države i vjerskih zajednica.

(a) Država i vjerske zajednice su upućene na međusobnu saradnju zbog toga što postoje zajednički javni interesi države i vjerskih zajednica, mnogi državljani i vjernici su jedni te isti ljudi i imaju slobode i prava koje je država dužna da jemči, a među kojima vjerskoj slobodi i pravu pripada izuzetno mjesto. Osim toga, mnoštvo je konkretnih razloga zbog kojih kao pravni model odnosa države i vjerskih zajednica predlažemo sistem kooperativne odvojenosti i saradnje države i vjerskih zajednica, idući tako u susret savremenim trendovima u evropskom zakonodavstvu u oblasti državno-crkvenog prava.

U vezi s tim, kompleksnost pravnog odnosa države i vjerskih zajednica ogleda se u mnoštvu konkretnih prava koja bi zakon trebalo da sadržajno obuhvati i normira. Ona uključuju socijalna prava i ravnopravni status vjerskih službenika, pravo na organizovanu duhovnu pomoć u vojsci, zatvorima, bolnicama i drugim državnim ustanovama, prigovor savjesti; priznavanje crkvenih matičnih dokumenata pred državnim organima, položaj vjerskih škola i fakulteta u obrazovnom sistemu; status, prava i obaveze vjerskih dobrotvornih organizacija; zaštita kulturnog i vjerskog nasljeđa; najzad, a tome bi trebalo posvetiti posebnu pažnju, pravo na vjersku nastavu (vjeronauku) u državnim školama, da država priznaje crkve i vjerske zajednice kao pravno lice sui generis.

Na taj način jasno bi se pokazalo da zakonodavac vjersku slobodu, kao samu suštinu slobode, shvata konkretno a ne apstraktno, i da ona kao takva treba da bude zajemčena a ne samo proklamovana.

(b) Poseban problem je nepostojanje zakona o restituciji imovine koja je oduzeta crkvama i vjerskim zajednicama: predlažemo da se u najkraćem roku na pravedan način vrati protivpravno oduzeta imovina. Postojećim zakonima restitucija je omogućena svima osim crkvama i vjerskim zajednicama, što odudara od pravne prakse u većini bivših komunističkih zemalja. Uz to, u Crnoj Gori ne postoji pravna sigurnost ni u pogledu imovine koja je sada u posjedu vjerskih zajednica. Imovina koja pripada crkvama i vjerskim zajednicama zaslužuje zaštitu države.

(v) Zakonom bi trebalo da se utvrde medijska prava crkava i vjerskih zajednica i da javni medijski servis odgovorno, vjerodostojno i civilizovano izvještava o crkvenom i vjerskom životu u Crnoj Gori. U novom, ne više komunističkom socijalnom polju civilizovan odnos prema crkvama i vjerskim zajednicama ima za cilj društvenu stabilnost kao vrijednost nužnu za demokratsko i evropsko društvo. Prvi uslov za to je da se poštuje identitet crkava i vjerskih zajednica, koji proishodi iz njihovog neotuđivog prava na samoodređenje. Država bi trebalo da jemči i štiti prava koja crkve i vjerske zajednice imaju sa takvim identitetom kakav imaju, a ne da ih priznaje u smislu da uspostavlja njihov identitet. Jednostavnije rečeno, država ovdje ne proizvodi ontološki realitet, već pravni realitet. Pravno priznati Crkvu i vjersku zajednicu znači sistem obaveza u odnosu na Crkvu i njen identitet koji država mora da prihvati. Drugačije rečeno: pravo da se vjeruje znači obavezu države prema onima koji vjeruju. To važno i kompleksno pravo mediji, u prvom redu državni, dužni su da promovišu a ne da dezavuišu.

Organizatori međunarodnog naučnog skupa „Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj gori danas“ održanog u Baru od 23. do 25. maja 2008. godine su:

Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska i Pravoslavna eparhija budimljasko-nikšićka u saradnji sa Rimokatoličkom biskupskom konferencijom Sv. Kirilo i Metodije, Islamskom zajednicom Crne Gore, Fondacijom za jedinstvo pravoslavnih naroda iz Moskve i Fondacijom Konrad Adenauer u Crnoj Gori.

UČESNICI:

prof. dr Si­ma Avra­mo­vić (Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du, Sr­bi­ja)
prof. dr Va­le­rij Alek­se­jev (pred­sjed­nik Fon­da je­din­stva Pra­vo­slav­nih na­ro­da, Mo­skva)
Nj. V. G. dr Am­fi­lo­hi­je Ra­do­vić, AEM Cr­no­gor­sko-pri­mor­ski
prof. dr Ra­do­van Bi­go­vić (Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du, Sr­bi­ja)
đ. Emilijanos Bojanu (pred­stav­ništvo Ca­ri­grad­ske Pa­tri­jar­ši­je u EU, Bri­se­l)
Pe­ter Vajs (posla­nik par­la­men­ta SR Nje­mač­ke)
prof. dr To­mo Vuk­šić (sve­šte­nik, pred­stav­nik Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni)
Ve­sna Go­lu­ža (pred­sjed­ni­ca Fon­da za re­sti­tu­ci­ju Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske)
Bu­di­mir Du­bak (biv­ši mi­ni­star vje­ra u Vla­di Re­pu­bli­ke Cr­ne Go­re)
Nj. P. G. Gri­go­ri­je Du­rić (epi­skop Za­hum­sko-her­ce­go­vač­ki, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na)
Nj. V. G. Ki­ril (Mi­tro­po­lit Var­nen­ski i Ve­li­ko­pre­slav­ski, Bu­gar­ska)
Mons. dr An­dri­ja Ko­pi­lo­vić (Te­o­lo­ško-ka­ti­het­ski in­sti­tut u Su­bo­ti­ci, pred­stav­nik Međunarodne Bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je sv. Kirila i Metodija)
prof. dr Zo­ran Kr­stić (Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du, Sr­bi­ja)
prof. dr Sa­vo Mar­ko­vić (Uni­ver­zi­tet Crne Gore)
Nj. P. G. Jo­a­ni­ki­je Mi­ćo­vić, pra­vo­slav­ni epi­skop Bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki
prof. dr Ha­ra­lam­bos Pa­pa­sta­tis (Uni­ver­zi­tet u So­lu­nu, Grč­ka)
prof. dr Mi­lan Ra­du­lo­vić (biv­ši mi­ni­star vje­ra u Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je)
Du­šan Ra­ki­tić (biv­ši se­kre­tar za za­ko­no­dav­stvo u Vla­di Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Be­o­grad)
ef. Dže­mo Re­dže­ma­to­vić (glav­ni imam za Pod­go­ri­cu Islam­ske Za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri)
prof. dr Ger­hard Ro­bers (Uni­ver­zi­tet u Tri­ru, Nje­mač­ka)
prof. dr Dar­ko Ta­na­sko­vić (Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du, Sr­bi­ja; biv­ši am­ba­sa­dor Sr­bi­je i Cr­ne Go­re u Va­ti­ka­nu)
Vla­di­mir To­do­ro­vić (Di­rek­ci­ja za re­sti­tu­ci­ju Re­pu­bli­ke Sr­bi­je)
prof. dr Sil­vio Fe­ra­ri (Uni­ver­zi­tet u Mi­la­nu, Ita­li­ja)
Nj. E. G. Jo­zef Ho­ma­jer (bi­skup Hildeshajma, pred­stav­nik Bi­skup­ske kon­fe­ren­ci­je ze­ma­lja Evrop­ske Uni­je)
dr Dra­go Če­par (di­rek­tor Ure­da za vjer­ske za­jed­ni­ce Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je)
mr Ve­li­bor Džo­mić (sve­šte­nik, Pra­vo­slav­na Mi­tro­po­li­ja Cr­no­gor­sko-pri­mor­ska, Pod­go­ri­ca)
prof. dr Bo­go­ljub Ši­ja­ko­vić (Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re; biv­ši mi­ni­star vje­ra u Vla­di SR Ju­go­sla­vi­je)
Dra­gan Šoć (biv­ši mi­ni­star prav­de u Vla­di Re­pu­bli­ke Cr­ne Go­re)

26. maj 2008 – 12:18; spc.yu
Izvor: Mitropolija crnogorsko-primorska

 

 +++

Redakcijski komentar

Umoljavamo Nj. Visokopresveštenstvo vladiku Amfilohija da kao član i predesednik SA Sinoda SPC, kao bivšeg člana evropske ekspertske grupe (EEG) fundamentalna načela i ostale zaključke prvo javno zatraži ud UNMIKA a onda uz pomoć svojih mnogobrojnih kolega u Vatikanu i Evropi, USA to i, kao SA Sinod u saglasju sa Nj. P. episkopom raško-prizrenskim i kosovsko-metohijskim i primeni na Kosovu i Metohiji. Hoćemo da verujemo da je vladika Amfilohije još uvek odan našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

urednik

 

urednik 

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo