logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно, Друштво, Економија    Аутор: Иван Нинић    пута прочитано    Датум: 14.09.2010    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Omladini „magla“, a za NVO 85,5 miliona dinara!Aktuelni politički režim Borisa Tadića odlučio je da Ministarstvu omladine i sporta, koje vodi ministarka Snežana Samardžić-Marković (G17 plus),

Piše: Ivan Ninić

+++

u 2010. godini iz državne kase na raspolaganje stavi 2 milijarde i 646,2 miliona dinara! Ova suma možda i ne bi bila sporna kada bi građani i javnost u Srbiji imali uvid u to kako se i na šta se astronomska budžetska sredstva troše. Tako će Ministarstvo omladine i sporta samo na famozne „Specijalizovane usluge“ potrošiti 22,1 milion dinara, na „Usluge po ugovoru“ 34,9 miliona dinara, dok će za „Dotacije nevladnim organizacijama“ izdvojiti čak 1 milijardu i 152,5 miliona dinara! Ova poslednja stavka rashoda je posebno diskutabilna, s obzirom da na jasan, i kako to „demokrate“ imaju običaj da kažu, „transparentan“ način ne prikazuje kome sve odlazi gotovo polovina budžeta spomenutog ministarstva.

Zna se samo da se sredstva transferišu za redovno finansiranje programa Sportskih saveza Srbije (ukupno: 99), uključujući i niz nepoznatih sportskih takmičenja, sportskih škola, kampova, omladinskih (NVO) organizacija itd. Međutim, kako Ministarstvo omladine i sporta, tako ni druge budžetske institucije, nikada nisu obelodanili koje su to NVO koje „žive“ i „dišu“ preko državne kase, odnosno preko grbače građana Srbije.

Omladini „magla“, a za NVO 85,5 miliona dinara!

Ukoliko se samo za primer uzme način finansiranja tzv. Nacionalne strategije za mlade, čija izrada je zaključkom Vlade Srbije od 14. juna 2007. godine poverena Ministarstvu omladine i sporta, onda je jasno kako se iz državnog budžeta, posredstvom NVO, „tope“ milioni i milijarde dinara. Ovaj kompleksni zadatak režim je poverio NVO sektoru, a „ceh“ su platili građani Srbije. Naime, poslovi oko izrade spomenute Strategije raspoređeni su na 47 udruženja građana, tj. NVO koje je Ministarstvo izabralo na konkursu i sa kojima su skolopljeni ugovori o finansiranju. Ukupna vrednost ovih ugovora na teret budžeta Srbije iznosila je neverovatnih 85.528.181,87 dinara!

Od svih državnih institucija jedino je Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sproveo istraživanje o slobodnom vremenu i svakodnevnici mladih. To istraživanje je zajedno sa istraživanjem Cesid-a, o tzv. „aktivizmu mladih“, plaćeno 3.016.750 dinara! Međutim, na ovim astronomskim troškovima prema NVO, ne završava se priča o ukupnim troškovima izrade Nacionalne strategije za mlade.

Prema podacima do kojih je došao autor ove analize, država je imala troškove od 5.660.245 dinara za 12 ugovora o delu tokom 2007. i 2008. godine koji su se odnosili na poslove rada tzv. „tematskih grupa“ na izradi prvobitnog Predloga strategije. Troškovi „kampanje tokom drugog kruga konsultativnog procesa izrade Predloga strategije“, koštali su 213.528,82 dinara, dok su troškovi seminara u Banji Kanjiža koštali 199.858 dinara. Na kraju, organizacija i realizacija završne konferencije usvajanja Predloga strategije u Beogradu, koštala je neverovatnih 2.551.007,70 dinara!

Dakle, kada se sumiraju svi troškovi i kada se podvuče crta, dolazi se do cifre od neverovatnih 97.169.571,39 dinara, što čini ukupne troškove izrade tzv. Nacionalne strategije za mlade u Srbiji. Ako se ima u vidu da je više od 85,5 miliona dinara dato NVO sektoru, a da su mladi u Srbiji dobili najobičniju hrpu papira i „maglu“, od koje, ni posle skoro dve godine, nisu osetili nikakav efekat, onda je to poražavajuće! Zbog toga se s razlogom moraju postaviti elementarna pitanja: 1) ko se to bogati na račun mladih u Srbiji; 2) kome je država poverila kreiranje i sprovođenje omladinske politike; i 3) kome iz NVO sektora građani Srbije plaćaju lagodan život!?

Kako režim finansira Fond Sonje Liht…

Podaci do kojih je došao autor ove analize nedvosmisleno svedoče o tome da dominantan upliv u kreiranje omladinske politike u Srbiji o trošku građana ima NVO Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE), na čijem čelu je Soroševa sledbenica Sonja Liht. Ova NVO je, u periodu od 28. septembra 2007. godine do 15. jula 2009. godine, sa Ministarstvom omladine i sporta, zaključila čak 4 pojedinačna ugovora ukupne vrednosti 10.269.460,50 dinara! Prema odredbama ugovora, Ministarstvo je bilo obavezno da na račun BFPE-a transferiše od 50 do 100 odsto novčanih sredstava i to 20 do 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Prvi ugovor (br: 451-02-490/1/207-01), vredan 2.735.165 dinara, potpisan je 28. 9. 2007. godine i odnosi se na sprovođenje projekta: „NVO za formiranje, koordinaciju i praćenje savetodavnih odbora“. Drugi ugovor (br: 451-02-758/07-04/03-146), vredan 3.913.691 dinar, potpisan je 19. 11. 2007. godine i odnosi se na sprovođenje projekta: „Uloga mladih političkih lidera u formulisanju nacionalnih i lokalnih omladinskih politika“. Treći ugovor (br: 400-00-9/2-07), vredan 2.275.270 dinara, potpisan je 12. 8. 2008. godine i odnosi se na sprovođenje projekta: „Strateški pravci jačanja uloge mladih u Srbiji – Omladinska politika u procesu evropskih integracija“. I četvrti ugovor (br: 401-01-138/2009-04), vredan 1.345.334,50 dinara, potpisan je 15. 7. 2009. godine, a odnosi se na sprovođenje projekta: „Efikasna primena Nacionalne strategije za mlade u multietničkim sredinama-mogućnost i izazovi“.

NVO „eksperti“ na grbači naroda

Ukoliko se pažljivo posmatra specifikacija troškova koje je BFPE Sonje Liht imao prilikom sprovođenja ugovorenih projekata na teret budžeta građana Srbije, onda se nameće prost zaključak: da se znatan deo sredstava, od ukupno 10.269.460,50 dinara, troši nemilice na astronomske plate osoblja koje je angažovano na seminarima BFPE-a. Primera radi, samo za troškove angažovanja „ljudskih resursa“ na prvom projektu, utrošeno je čak 1.080.000 dinara. U istu svrhu na drugom projektu utrošeno je 1.081.000 dinara, na trećem projektu 484.000 dinara, dok je za četvrti projekat planiran trošak od 360.000 dinara. Ovaj novac građana Srbije preliva se u džepove rukovodioca projekata, asistenata, administracije, koordinatora, „eksperata“ i predavača, a mesečne apanaže se kreću u rasponu od 20.000 do 80.000 dinara.

Kako BFPE Sonje Liht ima svoje aktivnosti širom Srbije, onda se sredstva dobijena od države troše i na benzin, krkanluke i hotelski smeštaj u gradovima gde se indoktrinacija mladih obavlja. Tako je, primera radi, trošak prevoza pri sprovođenju drugog projekta koštao 261.967 dinara, a trošak hotelskog smeštaja 1.419.920 dinara! Pored toga, građani finansiraju i sav potrošni, kancelarijski materijal, od hartije, flomastera, tonera, pa do spajalica i fascikli koje se koriste na seminarima, što je aktuelni režim poverio Sonji Liht.

„Obuka“ odabranog partijskog podmlatka

Iz izveštaja koje je sačinio BFPE Sonje Liht, a do kojih je došao autor ove analize, precizno se vidi ko je sve učestvovao u realizaciji spomenutih projekata, a čija ciljna grupa su mladi u Srbiji. Tu su značajnu ulogu imali mlađi ljudi, tzv. podmladak određenih političkih partija.

U projektu pod nazivom „NVO za formiranje, koordinaciju i praćenje savetodavnih odbora“, učestvovali su predstavnici podmlatka političkih partija i to: DS, G17 plus, DSS, PSS, SVM, LSV, SDP, Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka, Unija Roma i Demokratska zajednica Hrvata Vojvodine. U projektu pod nazivom „Uloga mladih političkih lidera u formulisanju nacionalnih i lokalnih omladinskih politika“, učestvovala je , kako se u izveštajima navodi, „uža grupa mladih lidera“ sledećih sтranaka: G17 plus, DS, DSS, LSDV, NS i SPO. Isto tako u projektu „Efikasna primena Nacionalne strategije za mlade u multietičkim sredinama – mogućnost i izazovi“, na četvorodnevnom seminaru (9 – 12. 10. 2009), u hotelu „Mažestik“ u Beogradu, učešće je uzelo 30 aktivista podmlatka političkih partija iz Bačkog okruga i to: G17 plus, DS, DSS, DSHV, LSV, SVM i SPS.

Dakle, nameće se zaključak da je aktuelni politički režim, jedno od gorućih, nacionalnih pitanja, kao što je pitanje kreiranja i sprovođenja omladinske politike prepustio NVO sektoru i Sonji Liht. Pritom se budžet Ministarstva omladine i sporta koristi kao „protočni bojler“ za finansiranje svih aktivnosti NVO sektora, a koje za cilj imaju indoktrinaciju podmlatka precizno odabranih političkih stranaka! Da li će to doneti nešto dobro građanima Srbije?!

Srpska diplomatija i NVO sektor!

Koliku konfuziju može da napravi političi režim Borisa Tadića kada je reč o finansiranju NVO preko grbače građana Srbije, najbolje ilustruje primer Ministarstva spoljnih poslova Srbije (MSP). Autor ove analize se obratio MSP sa zahtevom da nadležni u toj instituciji razjasne šta znači sledeća formulacija koja je uneta u obrazloženje predloženog budžeta tog ministarstva za 2010. godinu: „Zaključkom Vlade obavezno je MSP, da u radu međunarodnih konferencija učešće, pored stručnjaka ministarstva, uzmu i članovi NVO, čije se angažovanje finansira preko MSP“.

Na spomenuti zahtev, odgovorila je Biljana Živković, generalni sekretar MSP i to uz sledeće objašnjenje:

„…MSP nije poznato na koji način se tekst, citiran u vašem dopisu, našao u obrazloženju Predloga zakona o budžetu RS…“! Uzgred, kako bi potkrepila svoju tvrdnju, gospođa Živković je dostavila izvorni tekst koji je napisan u Predlogu finansijskog plana za 2010. godinu, a koji je MSP uputilo Ministarstvu finansija. Posle ovakvog, dokazanog primera mešetarenja, opravdano se postavlja pitanje ko to u državnim institucijama lobira i vodi računa da NVO sektor bude namiren parama poreskih obveznika, tj. građana Srbije?!

Izvor: vidovdan.org
7 коментара у вези “Država dala 10 miliona za indoktrinaciju omladine preko NVO Sonje Liht!”
 1. И ДОК СУ МИЛУНКА САВИЋ – ХЕРОИНА – /СРБСКА ЈОВАНКА ОР-
  ЛЕАНКА!/ И ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ ДОБИЛИ ФРАНЦУСКИ ОР-
  ДЕН ЛЕГИЈЕ ЧАСТИ – ЗА СПАС И ВАСКРС СРБИЈЕ И НАРОДА СРБ-
  СКОГ, ДОТЛЕ СОЊА ЛИХТ ДОБИЈА ФРАНЦУСКИ ОРДЕН ЛЕГИЈЕ
  /без/ЧАСТИ ЗА СУНОВРАЋИВАЊЕ И САТИРАЊЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ И
  НАРОДА СРБСКОГ!
  И ДОК ЈЕ МИЛУНКА САВИЋ СА СВОЈОМ СКРОМНОМ ПЛАТОМ ЧИСТА-
  ЧИЦЕ /ДОК ЈЕ РАДИЛА/ И КАСНИЈЕ СА ЈОШ СКРОМНИЈОМ ПЕНЗИ-
  ЈОМ /О ТРОШКУ ДРЖАВЕ, ИЗ БУЏЕТА/ УСПЕВАЛА ДА ОДГАЈИ И
  ПОДИГНЕ СВОЈУ ДЕЦУ, И ПОМОГНЕ У ПОДИЗАЊУ ЈОШ НЕКОЛИКО
  ДЕСЕТИНА ДЕЦЕ, РАТНЕ СИРОЧАДИ, ДОТЛЕ СЕ СОЊИ ЛИХТ БА-
  ЦАЈУ ПРЕД НОГЕ МИЛИОНИ ИЗ БУЏЕТА СРБИЈЕ – ДА САТИРЕ,
  ИНДОКТРИНИРА СРБСКУ МЛАДЕЖ, ДА ЈЕ ДУШЕВНО И ДУХОВНО ПО-
  РОБЉАВА, ДА ПРИХВАТАЈУ “НОВЕ ЕВРОПСКЕ ВРДЕНОСТИ“ –
  ПЕДЕРИЗАМ, ПЕДОФИЛИЈУ, НАРКОМАНИЈУ, ОДРИЦАЊЕ ОД ПРАВО-
  СЛАВНЕ ВЕРЕ, БРАКА /ПООРОДИЦЕ!/, ИСТОРИЈСКЕ ПРОШЛОСТИ,
  ИСТОРИЈСКО-НАЦИОНАЛНОГ КОНТИНУИТЕТА, А СВЕ ЗАОДЕНУТО
  ПЛАШТОМ ЕВРОПСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ РАЗЛИЧИТОСТИ!
  И ДОК ЈЕ МИЛУНКА САВИЋ, НАРЕДНИК СБСКЕ ВОЈСКЕ /ХЕРОИНА
  – СРБСКА ЈОВАНКА ОРЛЕАНКА/, ВАСПИТАВАЛА ДЕЦУ У ДУХУ ПРЕ-
  ДАКА И ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ /ДА И ЖИВОТЕ ПОЛОЖЕ ЗА СВОЈЕ
  НАЈБЛИЖЕ – НЕЈАЧ, ЖЕНЕ, СТАРЕ…/, ДОТЛЕ ИХ СОЊА ЛИХТ
  ОБУЧАВА И ПРИПРЕМА ДА БУДУ ТОПОВСКО МЕСО ЗА ИНТЕРЕСЕ
  СВЕТСКЕ МАСОНЕРИЈЕ /ОЛОЧЕНЕ У САД-у, ЕУ, НАТО-у, ПАПИЗМУ
  ЈЕДНОМ РЕЧЈУ, У ВАВИЛОН – “НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК“/!
  ДА РАЗЛИКА БУДЕ И ФИЗИЧКИ УОЧЉИВА, МОЛИМ ВАС, ПОГЛЕДАЈТЕ
  САМАО ГАБАРИТ СОЊЕ ЛИХТ – ШИРА НЕГО ДУЖА, КАО СУМО РВАЧ.
  А ПОГЛЕДАЈТЕ ФИГУРУ МИЛУНКЕ САВИЋ – ВИТКА КАО СПОРТИСТА,
  А НЕ ДОБИЈА АПАНАЖУ ИЗ БУЏЕТА, ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ЗА
  СПОРТ И КУЛТУРУ, КАО СОЊА ЛИХТ!
  С О БЗИРОМ НА ГАБАРИТ /“ДЕБЕЉУЦА“/, ТРЕБАЛО БИ ДА ЈЕ
  ДОБРОЋУДНА, АЛИ ОНА ЈЕ, НА ЖАЛОСТ, СВЕ – САМО НИЈЕ
  ДОБРОЋУДНА; ОНА ЈЕ МАЛИГНИТЕТ ДА ЗДРАВОМ ТЕЛУ НАРОДА
  СРБСКОГ И ДРЖАВЕ СРБИЈЕ!
  Драган Славнић

 2. Нешто не видим овде коментаре оних који су се силно забринули да се владика Артемије не огреје зимус.
  Где сте, браћо и сестре, да кажете коју, или је вама скупљи радијатор за владику Артемија (за који би приложници добровољно дали) него 10 отетих српских милиона који ће нам се вратити кроз чиповање наше деце?
  Али то је ваљда судбина оних који мирно посматрају страдање највећег српског духовника данашњице! Саветујући га успут како да се још боље подвизава у хладној келији!
  А 10 милион? па нема везе, важно да је Лихтова дебела и ружна!!! Еј, Србијо! Спремај се за параду, и то кошта! Има се, може се…

 3. Mi koji smo na kraju sveta,mozemo samo da konstatujemo da vlast moze da radi sta hoce jer narod u Srbiji ih je izabrao i ponovo ce. Isto tako narod podrzava Patrijarha i njegovu zelju na ujedinjenju sa katolicima.Kakav narod takva vlast,kakav crkveni vrh,takvi vernici i pravoslavci.Veoma mali broj Srba se ne miri sa takvim stanjem i nisu u stanju nista da promene osim da sve prepuste u Bozje ruke i sacuvaju svoju dusu od zveri koja urlice i postavlja zig na celo,bas kao sto je i najavljeno. Njegovo Preosvestenstvo Artemije da zavisi od mene,cuvao bih ga kao malo vode na dlanu,pa kad bi bila glad prvo bih njega nahranio,i to nema veze sa onima koji preko njega,(koriste) neciju dobrotu za svoje blagostanje. Na mnogaja leta Vladiko Artemije.

 4. О чему ви то, брате Жикице?! На крају ког света смо то ми? Америчког, европског, педерског, сотониног?!!
  И ко је избрао овог несрећника за председника?! Најстрашнија је слаба меморија у Срба! Па њега није избрала већина, власт је скрпљена једва после пар месеци од избора и уз помоћ сотониних амбасадора! Па и патријарха су изабрали они који су ‘бројали’ гласове, а не владике. Одакле вам само да народ подржава унију са папом? На овом истом сајту имате скор 90:10% ПРОТИВ доласка тог сотониног изданка у земљу Светог Саве.
  А круна свега – ја ћу да кукам, а Господ милостиви нека види шта ће!! Свака част! Мушки и СРБСКИ?
  Па није, брате баш тако.Осврните се на оно што сте до сада УЧИНИЛИ, а не само мислили и писали. Колико је људи на форумима, а колико испред патријаршије…
  И прочитајте пажљиво Свето Писмо. Неће нам Бог дати алиби за кукавичлук. Него крените, мили, прво испред Патријаршије (опростите ако сте већ тамо) па на параду, па тако редом. Јер знате и сами, ко се Господа постиди пред људима …

 5. O tome draga sestro da nas ima koji zivimo daleko od Srbije,ja u Australiji u kojoj su Srbi posvadjani i podeljeni i to nikad vise u svojoj istoriji na ovom dalekom kontinentu. Velika vecina novodoslih Srba iz bivse Juge zdusno idu protiv Srba starosedelaca i podrzavaju svog Jezuitu Irineja Dobrijevica u svemu antipravoslvnom,posebno u nastojanju da se ujedinimo sa svim nazovi hriscanskim sektama. Bilo je draga sestro tuce i razbijenih glava starih graditelja od snaznih Jezuitinih momaka pa i pet na jednoga i to pred ocima nazovi Vladike koji je to smijuljeci se mirno posmatrao.Nema kod nas kukavicluka nego se legalnim sredstvima borimo protiv Jezuite i to ne samo ja.nakon predaje KiM siptarima ne vidim da su Srbi izasli na ulice da poniste sve izdajnicke poteze Francetica i ostalih izroda.Ovo malo sto nas pise i ukazuje da SPC ide putem unijacenja i unistavanja duhovno naroda,i jedni drugima komentarisemo napisano,samo pokazuje to sto sam napisao.Patrijarh izrece u Becu nesto sto ni mozda ni ateisti nebi izjavili znajuci istoriju i zlocine pod vatikanskom palicom.Vernici cute,a cutanje je odobravanje.Da sam u BG krenuo bih ispred Patrijasije,ali mi se zgadi ono sto napisaste da posle idem na paradu i tako redom. Da li je to po Bozijem sto me ne znajuci uvrediste odlucite sami nakon istazivanja po Svetom Pismu,koje sestro cita cela moja porodica i (ja zreo za paradu) vec godinama.Morate se naviknuti da razni ljudi imaju razlicita misljenja i to postovati,posebno ako vas licno ne ugrozavaju.

 6. Скрушено вас, брате, молим за опроштај. Није ми била намера да вас лично увредим. Бојим се да сам својом недореченошћу направила саблаѕан, јер сам коментарисала оно што је овде у Србији свима познато,опростите још једном.
  Веома ценим вашу борбу против наметнутог вам епископа, који и физички личи на језуиту, а не на православног владику.
  Да будем јаснија, тренутно једини вид отпора у Србији је писање, у безбедној анонимности, а они који су, осим Владике Артемија и његових монаха, отворено ‘стали на црту'(помно исликани од стране полиције) су они који са о.Антонијем сваког дана певају псалтир и молитве испред патријаршије.
  А као што ћете читати ових дана, следећи јавни ОТПОР овој сулудој власти ће бити на геј паради – другим речима НЕЋЕ ПРОЋИ! То је смисао оног што сам написала о паради. И да се разумемо, мени хомосексуалци не сметају, и за њих сунце греје. Али не желим никакву параду нити да ме ико присиљава да признам пред децом да је нормално оно што је и у Светом Писму назначено ако содомски грех. Ако нисте читали, парада ће кренути са београдског трга чије су стазе постављене у знаку кукастог крста још пре две године, што се наравно са земље не види. А долазе ‘нам’ и хомићи са Космета (?!) и сад се већ тражи да се призна независност Косова!! То ће бити, како пишу на својим сајтовима содомисти, један од захтева са параде?!! Пошто је све у славу толеранције, спремају се на толеранцију и други, а не само хомићи. Све у славу демократије! И ту ће се видети колико су ти други, нормални по Св.Писму, спремни да одбране будућност своје деце. Јер, наравно, после параде иду истополни бракови, па усвајање деце, чули сте већ да се на западу забрањује реч мајка, итд и сл. А уз параду, како видесмо, иде независност Косова. Колико ће то допринети поносу педерске популације, шта мислите?
  Вама се још једном извињавам, али се надам да вам је сада јасно са чиме се ми овде боримо. Па нас још и убрзано чипују – л.к. возачке дозволе, пасоши, здравствене књижице (уводи се ТАЈНИ идентификациони код).
  А ваша и наша борба су само две битке ИСТОГ РАТА – против уништења православља и србског народа.
  Сестрински поздрав и љубав свим борцима за православље, ма где били.

 7. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: novinar.de/2010/09/14/drzava-dala-10-miliona-za-indoktrinaciju-omladine-preko-nvo-sonje-liht.html […]


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo