logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Друштво    Аутор: новинарство    596 пута прочитано    Датум: 10.11.2006    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Marti Ahtisari predstavi?e predlog re�enja za budu?i status Kosova posle parlamentarnih izbora u Srbiji.Be?, Beograd, Pri�tina — Marti Ahtisari predstavi?e predlog re�enja za budu?i status Kosova posle parlamentarnih izbora u Srbiji.

Odluku da predlo�i re�enje posle izbora u Srbiji specijalni izaslanik UN za status Kosova doneo je danas, posle sastanka sa predstavnicima zemalja-?lanica Kontakt grupe u Be?u, saop�teno je iz njegove kancelarije. Sastanak je odr�an na nivou direktora za Balkan pri ministarstvima spoljnih poslova zemalja-?lanica Kontakt grupe.

“Posle najave predsednika Srbije Borisa Tadi?a da ?e parlamentarni izbori u Srbiji biti odr�ani 21. januara i nakon dana�njih konsultacija sa ?lanovima Kontakt grupe, odlu?io sam da predstavim svoj predlog re�enja statusa Kosova, bez odlaganja, posle parlamentarnih izbora u Srbiji”, navodi se u saop�tenju.

Visoki zvani?nici Evropske unije, Havijer Solana i Oli Ren, podr�ali su odluku Martija Ahtisarija da predlog odluke za re�avanje statusa Kosova podnese Beogradu i Pri�tini posle parlamentarnih izbora u Srbiji.

Solana smatra da je takav potez �vrlo razlo�an” jer smatra da je raspisivanje izbora ?injenica za koju je “nu�no da se ima na umu”, rekla je njegova predstavnica Kristina Galjak.

“Odlaganje kao priznanje za neuspeh”

Predsednik Vlade Vojislav Ko�tunica, reaguju?i na odluku Ahtisarija, rekao je da je u svakoj slobodnoj i demokratskoj dr�avi pitanje odr�avanja izbora isklju?ivo unutra�nja stvar te zemlje. “Mandat Ahtisarija nije da razmi�lja o izborima u Srbiji, ve? da omogu?i prave razgovore o Kosovu, kojih do sada nije bilo, i da pomogne da se prona?e re�enje koje je saglasno Povelji UN”, naveo je Ko�tunica.

Ko�tunica je kasnije posle sastanka Predsedni�tva DSS-a rekao da odlaganje progla�enja kona?nog statusa Kosova predstavlja direktno ili indirektno priznanje neuspeha specijalnog izaslanika UN Martija Ahtisarija.

“Bilo je mnogo sastanaka u Be?u, nijedan nije dao rezultate. Ni oni posve?eni tehni?kim pitanjima niti kada je re? o budu?em statusu Kosova”,kazao je premijer, kao i da je Ahtisari odlo�io dono�enje jedne odluke koju do sad “nije bio u stanju da pripremi”.

“Na�a ocena dosada�njeg u?inka pregovora i doprinosa Ahtisarija je krajnje nepovoljna”, zaklju?io je premijer.

Tadi?: Korisna odluka

Predsednik Srbije Boris Tadi? izjavio je ve?eras da je korisna odluka specijalnog izaslanika UN za status Kosova Martija Ahtisarija da predlog re�enja statusa Kosova saop�ti posle parlamentarnih izbora u Srbiji.

Tadi? je smatra da je na Ahtisarija uticalo ne samo to da ?e Srbija imati parlamentarne izbore, ve? i ?injenica da u Kontakt grupi postoje razli?iti stavovi i sporovi u mi�ljenjima u kojem pravcu bi trebalo da ide budu?i status Kosova.

On je kazao da se sve vreme zalagao za stav da su “ve�ta?ki rokovi” ne�to �to ne doprinosi ni re�enju na Kosovu i Metohiji, ni stabilizaciji situacije u Srbiji i ponovio da ?e se Srbija boriti protiv nezavisnosti Kosova.

“Kosovo je danas bli�e nezavisnosti, nego bilo kojem drugom re�enju, imaju?i u vidu stav me?unarodne zajednice”, kazao je Tadi?, ali i da smatra da bi nezavisnost Kosova destabilizovala situaciju u Srbiji i regionu i bila bi kontraproduktivna na �irem planu.

“Gde kod imamo multikonfesionalne dr�ave, dr�ave koje su slo�ene u nacionalnoj strukturi, gde kod postoji koncentracija stanovni�tva ili jedne nacije na jednom delu neke dr�ave mogli bi se pojaviti zahtevi za otcepljenje i stvaranje novih dr�ava”, upozorio je Tadi?.

“Razumno i o?ekivano”

Predsednica Koordinacionog centra za Kosovo Sanda Ra�kovi?-Ivi? ka�e da je odluka Ahtisarija dosta dobra i da se Vlada Srbije nadala takvom razvoju doga?aja.

“Ovo daje veliku �ansu da se pregovori nastave, da budu direktni, i da se barem o tehni?kim pitanjima u direktnim pregovorima dogovorimo”, ka�e ona.

“�to se ti?e razloga zbog zbog kojih je gospodin Ahtisari odlo�io ovo pitanje, mogu razli?ito da se posmatraju, ali mogu da ka�em da pitanje Kosova i Metohije prevazilazi strana?ka nadmetanja, jer je re? o dr�avnom razlogu”, rekla je ona.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saop�tilo je da je o?ekivana odluka Martija Ahtisarija da svoj predlog za re�enje statusa Kosova predstavi Kontakt grupi odmah posle parlamentarnih izbora u Srbiji.

U saop�tenju se navodi da rezultat izbora ne mo�e uticati na Ahtisarijev predlog, ma kakav on da bude, ali mo�e uticati na odnos ?lanica Kontakt grupe i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prema tom predlogu.

Docent na Fakultetu politi?kih nauka Du�an Pavlovi? smatra da ?e ovakvo re�enje imati povoljan uticaj na rezultate izbora. “Iz poruke se mo�e pro?itati da ?e najverovatnije re�enje za Kosovo biti neprijatno za Srbiju, i zbog toga ?e ono bit saop�teno posle izbora, jer bi se bira?ko telo u protivnom radikalizovalo”, smatra Pavlovi?.

?lan pregovara?kog tima Srbije Marko Jak�i? odluku Martija Ahtisarija vidi kao razumnu. “Tok pregovora nije bio adekvatan, tj. pregovora uop�te nije ni bilo, sve su to bili neki tehni?ki dogovori, a ne fakti?ki pregovori”, smatra on.

“S druge strane, vidi se da re�enje Kosmeta ne mo�e da se donese preko kolena, da za to treba vreme, da je problem dug da bi ad hoc mogao da se re�i do kraja ove, ?ak i tokom slede?e godine”, rekao je Jak�i?.

Nosilac Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanovi? smatra da je Ahtisarijeva odluka o?ekivana jer se unapred znalo da u Kontakt grupi ne postoji jedinstvo oko brzine zavr�etka razgovora o statusu.

“Evropske zemlje koje imaju mnogo vi�e senzibliteta za ovaj problem protiv su ubrzanja pregovora o statusu, pokazale su razumevanje za demokratske snage, smatraju?i da progla�enje rezultata pregovora pre izbora mo�e da bude opasno”, ka�e Jak�i?.

Pri�tina: �aljenje zbog odluke

Odmah po objavljivanju informacije da se odla�e objavljivanje predloga Martija Ahtisarija, pri�tinski pregovara?ki tim odr�ao je hitnu sednicu posle koje je predsednik Kosova Fatmir Sejdiu preneo stavove albanske strane.

“Izra�avamo duboko �aljenje sa dana�njim obave�tenjem iz Ahtisarijeve kancelarije o odluci da se odlo�i objavljivanje predloga predsednika Ahtisarija za re�enje statusa Kosova”, rekao je Fatmir Sejdiju.

“Posebno smo uznemireni �to se ovo odlaganje povezuje sa kalendarom najavljenih parlamentarnih izbora u Sbriji”, rekao je predsednik Kosova dodaju?i da ekipa Jedinstva nastavlja da veruje da je brzo re�enje kosovskg statusa u interesu svih gra?ana Kosova, regiona i me?unarodne zajednice.

Predsednik najve?e opozicione Demokratske partije Kosova Ha�im je izjavioda pomeranje rokova za predstavljanje predloga re�enja za status Kosova ne?e uticati na po�tovanje volje ve?ine: “Kosovo smo oslobodili zajedno sa me?unarodnom zajednicom i zajedno ?emo proglasiti nezavisnost. Ne �elimo izolovanu ve? integrisanu nezavisnost”.

Ta?i je rekao da izbori u Srbiji mogu da uti?u u prelaznom periodu, ali ne i po pitanju re�enja statusa – nezavisnosti Kosova. “Zapad nikada do sada nije prevario Kosovo”, rekao je lider DPK.

Riker: �to pre razjasniti status

�ef UNMIK-a Joahim Riker ocenio je da postoji mnogo razloga da se �to pre razjasni status Kosova. “Postoji mnogo razloga da se �to pre razjasni status Kosova. �eljno i�?ekujem predstavljanje predloga za status”, pi�e u Rikerovom saop�tenju.

Riker je kazao i da ?e nastaviti da usko sara?uje sa Kontakt grupom, Ahtisarijem i zainteresovanim stranama na pripremanju Kosova za kona?ni status, kao i da ?e obezbediti glatku tranziciju za budu?e vlasti i za me?unarodno prisustvo na Kosovu.

MKG: Ne treba odlagati

Me?unarodna krizna grupa ocenila je da bi proces utvr?ivanja kona?nog statusa Kosova mogao da se raspadne, ukoliko se odluka o statusu odla�e i na 2007. godinu. U toj organizaciji smatraju da je va�no da se ta odluka dalje ne pomera.

Umesto da se kona?no stavi ta?ka na pitanje granica na Balkanu mirnim dogovorom za Kosovo, odlaganje mo�e otvoriti novo poglavlje destabilizacije, navodi MKG.

�to kosovski Albanci budu du�e morali da ?ekaju, to ?e biti ve?a �ansa da ?e se diskreditovati jednostranim progla�enjem nezavisnosti ili neredima. Klatno me?unarodne podr�ke i simpatija onda bi se pomerilo od njih, kao posle nereda u martu 2004. To bi potpuno ukinulo mogu?nost da Srbi sa severa ostanu na multietni?kom Kosovu, a mnogi bi napustili jug Kosova, ocenjuje MKG.

B92, Beta
1 коментар у вези “Rešenje za Kosovo posle izbora”
  1. Ode Kosovo…Demokrati pobedili u americi!


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo