logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно, Друштво    Аутор: Prof. Dr K.Burovic    пута прочитано    Датум: 18.01.2011    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik ; U vezi optužbi Albanaca protiv nasAlbanac Valon Kurtiši (Kurtishi), dana 08. januara 2010, objavio je negde napis pod naslovom PSEUDO SHKENCA NË SHËRBIM TË DEMONIZIMIT TË NJË KOMBI –

za novinar.de piše: Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik;  06.01.2011

+++

Mendimi politik serb për shqiptarët dhe Shqipërinë (Pseudonauka u službi demoniziranja jedne nacije – srpsko političko mnenje za Albance i Albaniju), koji su mu dana 16.XI.2010. preštampali njegove kolege na sajtu LAJME NGA ULQINI (Vesti iz Ulcinja: www.visit-ulcinj.com/blog).

U tom napisu on optužuje samo Srbe i Grke da su tobože stvorili jedan loš imaž, neistinit, za Albance, pošto pišu da ovi nisu ni autohtoni, ni Iliri, pa ni Pelazgi. Prema njemu ovo se karakteriše “naglašenim šovinizmom, etničkom netrpeljivošću, nacionalnom superiornošću ili i rasističkom mržnjom za Albance”, pošto za njega Albanci su i autohtoni, i Iliri, pa i Pelazgi. Zato on pretendira i optužuje Srbe i Grke da “falsifikojnë rëndë të vërtetën shkencore mbi të kaluarën e Shqiptarëve” (falsifikuju teško naučnu istinu o prošlosti Albanaca).

Kao istaknutI “falsifikatorI”, iz periode 1980-2009., od njega se spominju imenično: Dobrica Ćosić, Arsa Milatović, Ðorđe Jevtić, Pavle Dželetović, Milorad Ðoković, Janićije Popović, Janko Vujinović, Jovan Pejin, Milosh Antić, Predrag Palavestra, Vuk Drašković, Vojislav Šešel, Kaplan Burović, Milan Mijalkovski, Petar Damjanov, Dejan Lučić e mnoge druge. Po njemu, ovi su sa njihovim napisima „falsifikujućim, šovinističkim i ratno-huškačkim, duvali vatri etničke netrpeljivosti i stvorili su preduslove za kasniju genocidnu srpsku buru protiv Albanaca na Kosovo posebno i albanske nacije pod jugoslovenskom upravom uopšte“.

Za njega i sve ostale Albance kao on svi mi, koji se ne slažemo sa autohtonijom Albanaca i njihovim poreklom od Ilira i Pelazga, nismo nikakvi naučnici, bože sačuvaj profesori, doktori nauka i akademici. Za njih mi smo šarlatani i nikogovići, glupaci i nepismenjaci, pa i beskičmenjaci.

Pošteni Srbi, pa i naučnici, profesori, doktori i akademici su samo oni koji priznaju da su Albanci autohtoni, Iliri i Pelazgi, kao npr. Dimitrije Tucović, Kosta Novaković, Dušan Popović i Aleksa Bogosavlević, koji, indoktrinirani falsifikovanom istorijom albanskog naroda, prihvatili su slepo ono što pretendiraju ovi Albanci.

Mi kažemo Valonu Kurteši i svima koji misle kao on, neka nam predstave bilo i jedan jedini dokumenat, ili činjenicu, jedan jedini naučni argumenat, o njihovoj autohtoniji, o njihovom poreklu bar od Ilira, ako ne i od Pelazga, i mi ćemo ih prihvatiti za takve. Ne samo što lično on, već – do danas – nijedan Albanac (niti ma ko drugi!) nije nam pretstavio ništa da bi dokazao da su autohtoni i Iliri. Ponajmanje ovaj Valon!

Albanski akademik, prof. dr Androkli Kostallari pretendira da je GLAVNI argumenat da su Albanci autohtoni i genetički sledbenici Ilira: „Gjuha shqipe sot flitet në një pjesë të trojeve, ku në periodën antike flitej ilirishtja“ (Albanski se jezik danas govori na jednom delu oblasti, gde se u antičkoj periodi govorio ilirski)1). GLAVNI argumenat!!!

Nemački akademik, prof. dr Hermann Hirt odgovorio mu je: „Činjenica što Albanci žive, od XI veka naše ere u jednoj oblasti, gde su u stara vremena živeli Iliri, nema nikakvu važnost“.2)

Na teritoriji gde su živeli antički Makedonci Filipa i Aleksandra Velikog danas žive Makedonci Goce Delčeva i Kočo Racina. Kako vidite, oni i nazivaju sebe Makedoncima, kao i njihovi prekursori na toj teritoriji, stvar ova koju ne srećemo kod Albanaca, koji nikada sebe nizu nazivali ni Iliri, niti Pelazgi.

Pa jesu li ovi Makedonci genetički sledbenici antičkih Makedonaca? Izuzimajući kojeg sa iscurenim mozgom, ni oni sami ne pretendiraju za nešto tako.

Kad se zna da su narodi migrirali, premeštali se ne samo iz jedne oblasti u drugoj, već i iz jednog kontinenta u drugi, mislimo da je sasvim razumljivo da njihovo sadašnje mesto prebivanja ne može da se uzme kao argumenat da su autohtoni i sledbenici jednog drugog naroda, koji je nekada, pre njih, boravio tu.

Na teritoriji gde su nekada boravili Iliri, danas žive Sloveni (Srbo-Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci, Hrvati, Slovenci). Preko svega, ovi, u jednoj periodi svog istorijskog razvoja, i nazivali su se Ilirima, ne samo od drugih, već su nam se tako nazvali i sami. Štaviše, i u njihovim žilama ima ilirske krvi, jer su asimilirali poslednje ostatke Ilira na Balkanu, koji su se spasili po šumama i planinskim vrletima od tamanjena i odvođenja u ropstvo od strane varvarskih naroda, što opustošiše Balkan u vekovima III-VII.

Kako rekosmo, Akademik Hirt nije ni Srbin, niti Grk! A sa njim su se složili svi seriozni naučnici sveta. Koliko za primer spominjemo austrijskog akademika, prof. dr Gustava Waiganda, koji, ne samo što nam je otkrio i formulisao 12 argumenata za neilirsko poreklo Albanaca, već i odlučno kaže da ne nalazi ni najmanje ubedlivim argumenat po kome su Albanci Iliri zato što borave u oblasti gde su nekada živela ilirska plemena, jer – kako kaže on – narodi su često menjali svoje mesto boravka.3)

I Akademik Waigand nije ni Srbin, niti Grk!

Znači, da Albanci nisu autohtoni i da nemaju ništa zajedničkog sa Ilirima, ponajmanje sa Pelazgima, rekli su i dokazali ne Srbi i Grci, ponajmanje ovaj Kaplan, kako pretendira superklug Valon, već Waigand i Hirt sa čitavim jednim „kvartom“ svetskih naučnika, kako ih je nazvao 1972. godine dr Aleks Buda, u to vreme presednik Akademije nauka Albanije.
Moje albanološke teze, po kojima Albanci nisu ni autohtoni niti Iliri, ponajmanje Pelazgi, sada su usvojene ne samo od naučnika sveta, od naučnih institucija, unversiteta i akademija nauka, već su unete i u njihove universitetske programe, pa i u njihove enciklopedije. Preko svega, moje albanološke teze (iako proglašene od nekih Albanaca za „crne teze“!) usvajaju se i od samih trezvenih i poštenih Albanaca, principijelnih.

Albanski istoričari, za hipotezu pelaškog porekla Albanaca doslovno pišu: „Mendimi i August Shllajherit për origjinën pellazgjike të shqiptarëve është rrëzuar nga kritika e argumentuar shkencore e Gustav Majerit, që në vitet 1878-1890 e përcaktoi pozitën e gjuhës shqipe si një gjuhë pa asnjëfarë lidhjeje me trungun pellazgjik“. (Mišljenje Augusta Šlaihera za pelaško poreklo Albanaca oboreno je od argumentirane naučne kritike Gustava Majera, koji u godinama 1878-1890 odredio je poziciju albanskog jezika kao jedan jezik koji nema nikakvu vezu sa pelaškim stablom.)4)

Ni Akademik Majer nije Srbin! Niti Grk! On je austrijski akademik, prof. i dr, poznat širom sveta kao najveći albanolog svog vremena.

Albanski istoričar Ardian Vehbiu, sada dobro poznat ne samo među Albancima, već i u svetu, za hipotezu ilirskog porekla Albanaca doslovno piše: « …miti i prejardhjes ilire servirej në gjithfarë trajtash, duke filluar me librat për fëmijë, me fushatat për përdorimin e emrave të përveçëm ilirë, – nga foshnjet deri te vaporët, – e duke përfunduar me ideologjinë historike mbizotëruese që frymëzonte shpesh histerinë e autoktonisë… « masave të gjëra popullore » do t’u servirej hipoteza ilire, e zhveshur n g a ç d o e l e m e n t s h k e n c o r ë sie dhe e shëndërruar në një mit të thjeshtë origjine, në një ritual historiko-idilik, në një banjë, ku do të pagëzohej imagjinata historike e shqiptarit fëmijë… ». („…mit o ilirskom poreklu Albanaca servirao se u svakakvim oblicima, počev od knjiga za decu, sa akcijama za upotrebu ličnih imena ilirskog porekla,- od novorođenčadi do parabroda,- i završavajući sa vladajućom istorijskom ideologijom, koja je često nadahnjivala histeriju autohtonije…“širokim narodnim masama“ serviraće se ilirskahipoteza, razgolićena od svakog naučnog elementa i pretvorena u jedan običan mit porekla, u jedan ritual istorijsko-idiličan, u jednu banju, gde će se pričestiti istorijska imaginacija Albanca dete…“)5)

Ipssisimus akademik, prof. dr Eqrem Çabej, najveći albanski albanolog svih vremena, rekao je Albancima usmeno i pismeno da Albanci, do kraja VII veka nove ere, boravili su na padine planina Karpati i Beskidi (u Rumuniji) i da su u oblast Mata (Albanija) stigli tek u X veku nove ere: „Treva ku sot shtrihen shqiptarët është një trevë ekspansioni“ (Oblast gde se danas prostiru Albanci jeste oblast njihove ekspanzije)6),- piše on.

A ovo znači da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, da su i oni došljaci kao i Srbo-Crnogorci i Makedonci.

Polazeći od dokumenta arhive Vizanta, gde piše da su Sloveni godine 548. osvojili Durrhachium (koji nazvaše Drač, Albanci ga danas nazivaju Durrës) i priznanja (dokazivanja!) Akademika Çabeja da su Albanci u to vreme (VI-VII vek) bili u Rumuniji, rezultira da su Sloveni nastanili oblasti današnje Albanije oko 500 godina pre Albanaca. Današnje Albanije! Da ne govorimo zatim za Kosmet, gde su Albanci, po samopriznanju albanskih istoričara7), silazeći sa albanskih gora, počeli da prodiru preko 1000 godina posle Srba.

Albanski intelektualac Atrea Kocani ima više godina što je izjavio preko albanskih medija: „Pročitao sam nekoliko stvari od Kaplana Resuli-a (Burović,- KB) i ja mislim da činjenice, koje poseduje on jesu mnogo interesantne činjenice i žalim što će za jedno kratko vreme on demantovati 100% tezu da su Albanci ilirskog porekla…Mi ne možemo da demantiramo ono što kaže on i ostajemo otvorenih usta od činjenica koje nam prezantira…“8)

Sa mojim albanološkim tezama sada su se već složili, između ostalih Albanaca, akademik, prof. dr Alfred Uçi, akademik dr. Vinçenx Golletti-Baffa, prof. dr Isuf Luzaj, dr Stavri Skendo, dr Ardian Klosi, Ardian Vehbiu, Fatos Lubonja, Aurel Plasari, Edi Rama, prof. dr Hasan Kaleshi, akademik prof. dr Luan Starova, Sokrat Dhima, Arben Kallamata, Piro Misha, parlamentarac Kristo Goçi, profesor Vangjush Simaku i drugi. Njihov broj iz dana u dan raste.

Ali, da nisu možda i ovi Srbi?! Iliti Grci?! Da nisu i ovi antialbanski šovinisti i rasisti, koji falsifikuju teško naučnu istinu o prošlosti Albanaca?! Da njihovim naglašenim šovinizmom, etničkom netrpeljivošću, nacionalnom superiornošću i rasističkom mržnjom za Albance ne huškaju Srbe protiv Albanaca?! Da i oni ne duvaju vatri etničke netrpeljivosti?! Da i oni ne stvaraju preduslove za kasniju genocidnu srpsku buru protiv Albanaca na Kosovo posebno i albanske nacije pod jugoslovenskom upravom uopšte?!

Gospodo Albanci, ne pretendiraju Srbo-Crnogorci i Makedonci ni kamen današnje Albanije, iako su im tamo grobovi pradedova, pa i nihov srednjevekovni glavni grad, prestonica Crne Gore i Srbije – Skadar. Ne huškaju Srbo-Crnogorci i Makedonci, ponajmanje njihove vlasti, srpsko-crnogorsku i makedonsku nacionalnu manjinu u Albaniji, ni protiv albanskog naroda, niti protiv albanskih vlasti. Naprotiv, vaspitani od matice svoje za mirni suživot sa Albancima, ovi su se manjinci i borili rame uz rame sa albanskim narodom protiv okupatora Albanije, pa su izbili i na čelo njihove borbe, kao rukovodioci i heroji, koji su svojim samopožtvovanjem nadmašili i najveće albanske junake.

Nema kod Srbo-Crnogoraca i Makedonaca ništa od onoga za što ih optužuju Valon Kurtiši sa svojim istomišljenicima. Naprotiv, sami Albanci sve to imaju u sebi, pa – kao što su sami, misle da su i drugi. Ono što su oni učinili protiv drugih naroda, misle (i očekuju!) da će i drugi narodi učiniti njima. Od kad su se preverili u muslimane, oni su se kroz vekove dojili netrpeljivošću protiv svih hrišćana, posebno protiv Slovena (Srbo-Crnogoraca i Makedonaca), ali ništa manje i protiv Grka, Vlaha. Oni su sarađivali i nastavljaju da sarađuju sa svim okupatorima Balkana protiv svih naroda Balkana, pa i protiv onih na kraju sveta. Oni su bili isučeni mač turskih okupatora Balkana i opet su isučeni mač svih okupatora koji su nam došli i koji će nam moguće doći. Oni su i falsificirali svoju i našu istoriju, pa njome indoktriniraju ne samo svoje Albance, već i koga mogu u svetu, pa i naše ljude.

Nastojanje Valona Kurtiši, kao i njegovih kolega, da naučnu istinu o poreklu Albanaca prestavi kao neistinu, pa i da je odene u kostumu SERBA, zatvarajući oči da su tu istinu (pre Srba!) rekli i kažu evropski naučnici (nesrbi!), kao i sami najveći albanski naučnici, ne pokazuje njegovu slepost, njegovo nepoznavanje problema, već notorno nepoštenje, njegov svesni antinaučni stav, ekstremni nacionalizam, šovinizam i rasizam, pokazuje njegovu slepu mržnju prema drugim narodima, pre svega protiv suseda, protiv Srbo-Crnogoraca, Makedonaca i Grka.

A mržnjom i falsifikatima ne piše se istorija.

Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

1) GOSTURANI, Xheladin: HISTORIA E ALBANOLOGJISË, Tirana 1999, str 12.

2) HIRT, Hermann: Die Sprachliche Stellung des Illyrischen, u FESTSCHRIFT FÜR H.KIEPERT, 1898, str. 179 i 181 n., kao i DIE INDOGERMANEN I, 1905, str. 141.

3) RESULI, Kapllan: NGADHËNJIMI MBI VDEKJEN,- Tirana 2009, str. 16. Ovo moje delo, zajedno sa tri druga moja dela, spalili su mi Albanci, kolege Valona Kurtiši-a, u štampariji „Marin Barleti“, u Tirani, u ime „velike albanske kulture“, u ime slobode reči i štampe, demokratije. Srećom, od vatre su spašeni nekoliko primeraka. Imate ih u Tirani, u Nacionalnoj biblioteci, i u Podgorici, u Biblioteci Akademije nauka i umjetnostu Crne Gore.

4) UNIVERSITETI SHTETËROR I TIRANËS – Instituti i Historisë: HISTORIA E SHQIPËRISË, tom. I, Tiranë 1959, str. 29.

5) VEHBIIU, Ardian: Shqiptarët, ilirët dhe thrakët,- časopis PËRPJEKJA God. II, Br. 6, Tirana, april 1996, str. 77.

6) ÇABEJ, Eqrem: Problemi i vendit të formimit të gjuhës shqipe,- izveštaj podnesen na Prvoj Skupštini ilirskih studija u Tirani 1972. godine, objavljen u delu KUVENDI I STUDIMEVE ILIRE, tom II, Tirana 1974, str. 26. Za opširnije vidite moje delo KO SU ALBANCI?, Ženeva 2007, str. 95-6.

7) UNIVERSITETI SHTETËROR I TIRANËS – Instituti i Historisë: HISTORIA E SHQIPËRISË, cit. delo, str. 393.

8) KOCANI, Atrea: sajt TOP BOARD, dana 11.II.2008, preneto odmah i preko albanske televizije TOP-CHANEL.

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo