logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно, Религија    Аутор: Kostic Desanka    пута прочитано    Датум: 27.05.2009    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Pukovnik RadovićNovi članovi u crkvenom generalštabu. Generalštab Srpske pravoslavne crkve poznat i kao Sinod osvežen je sa četiri nova člana. Tako su od četvrtka u vrh SPC ušli: Irinej niški, Irinej bački, Fotije dalmatinski i Grigorije hercegovački

izvor: e-novine.com, 22.05.2009

+++

Sudeći makar prema dvojici od četiri novopostavljena člana Sinoda, SPC će i u narednom periodu nastaviti da se rukovodi starom politikom netrpeljvosti. Podsetimo da je Grigorije hercegovački nedavno na neodređeno vreme ekskomunicirao dvojicu vernika koju su kritički pisali o njegovim poslovima, odnosno klevetnički uvredili sveštenstvo, crkvu i narod.

Takođe, vozač vladike Grigorija inkvizitorskog i njegov rođak napali su novinara Federalne televizije BiH Slobodana Vaskovića tokom obavljanja svog novinarskog zadatka, a zatim su sa 30 kolega dali u poteru za novinarskom ekipom urlajući „Balije, ustaše“. Hrišćanski, nema šta.

Kolega Irinej bački je nedavno pokazao snagu kada je telefonskim pozivom uspeo da veče pred izglasavanje odloži donošenje antidsikriminacionog zakona u Skupštini. Demokratični Irinej je sudskom odlukom, iako se nije pojavio na suđenju, izbacio iz džepa 100.000 dinara kolegi novinaru Zoranu Petkovu zbog ocena o vladiki bačkom koje je izneo 16. novembra 2005. u emisiji Klopka na televiziji BK.

Irinej je poznat i po kulturno-društvenom radu. Na njegov zahtev prvo je vlasnicima kafića na vrhu Zmaj Jovine ulice, u blizini Vladičanskih dvora, zabranjen rad letnjih bašti, zatim je svojom voljom izmestio i održavanje Zmajevih dečjih igara, a nakon telefonskog poziva iz Eparhije policija je prekinula i uličnu predstavu italijanskog Teatro dei Venti. Kao vrhunac, Irinej je zatražio i da se pomeri spomenik čika Jovi Zmaju kako ne bi urušavao dostojanstvo dvora i Irinejev pogled ka pastvi.

Sinodu će, kao i do sada, u ime već godinama neviđenog patrijarha Pavla, predsedavati mitropolit Amfilohije Radović, u narodu poznat kao pukovnik. Tako se Amfilohije zadržao u vrhu SPC iako mu je istekao mandat u Sinodu. Shodno praksi u svetovnoj politici i crkveni vladari su pokazali sklonost ka tumačenju pravila službe po potrebi. Tako je protivno ustavu SPC da se članovi Sinoda menjaju na dve godine protumačeno da je sasvim ok što su episkopi Filaret mileševski i Hrizostom bihaćki bili članovi ovog tela pune četiri godine.

Razlog je, gle vica, bolest patrijarha (?) Pavla.

U odredbama crkvenog ustava stoji da Sabor bira članove Sinoda „na dve godine i to svake godine po dvojicu“, ali je sadašnje upravljanje crkvom i njeno funkcionisanje uslovljeno odsustvom patrijarha Pavla.

Možda bi i bilo logično, ali patrijarh Pavle je od 13. novembra 2007. godine na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, što će reći dve godine nakon izbora pomenutih velikodostojnika.

Šta zna vernik šta su četiri godine.

Peđa Popović

Objavljeno: Pet, 22. 05. 2009. 15:25,

izvor: e-novine.com

+++

Slučaj Petakov
Hronoligija slučaja

I)16. februara 2006. godine Episkop bački Irinej – Mirko Bulović podnosi privatnu krivičnu tužbu IV Opštinskom sudu protiv Zorana Petakova, aktiviste Antifašističke akcije (napomena autora:. tužba nije navodila adresu tuženog, već je nalagala sudu da je pribavi preko nadležnog organa MUP-a).

U krivičnoj tužbi, koja je podneta preko advokata Slavoljuba Stefanovića se navodi da je podneta „zbog toga što je u emisiji Klopka (napomena autora: emisija je održana 16. novembra 2005. godine) u javnom nastupu u direktnom emitovanju programa,(Zoran Petakov) uvredio privatnog tužioca Njegovo preosveštenstvo Srpske pravoslavne crkve – episkopa bačkog Irineja – Mirka Bulovića, na taj način što je, učestvujući u emisiji, u razgovoru sa voditeljem i ostalim učesnicima emisije, izneo svoj stav o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, za koju je kazao da propagira ideologiju u kojoj se prepoznaju desni ekstremisti, što je neistina, a u kontekstu toga, za privatnog tužioca, kao velikodostojnika te Crkve izneo reči naročito teške uvrede: „..imate četiri jahača apokalipse: Amfilohije, Atanasije, Artemije i Irinej..:“, i u kontekstu obrazlaganja svog mišljenja dodao: ..njih četvorica u poslednjih petnaest godina imaju više uticaja na stvaranje tih grupacija nego što ima Državna bezbednost, a znamo koliko je državna bezbednost odnosno BIA aktivna po tom pitanju…“, čime je izvršio krivično delo uvrede iz člana 170, stav 2, u vezi sa stavom 1. KZRS“. Krivično delo uvrede iz člana 170. glasi: (1) Ko uvredi drugog, kazniće se novčanom kaznom od dvadeset do sto dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od četrdeset hiljada do dvesta hiljada dinara.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od osamdeset do dvestačetrdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od stopedeset hiljada do četristopedeset hiljada dinara.

(3) Ako je uvređeni uvredu uzvratio, sud može obe ili jednu stranu kazniti ili osloboditi od kazne.

(4) Neće se kazniti za delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinilac, ako je izlaganje dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu, u vršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštiti opravdanih interesa, ako se iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti vidi da to nije učinio u nameri omalovažavanja.

Traženo je i da sud obaveže okrivljenog Petakova da na ime naknade neimovinske štete, plati tužiocu iznos od 1.000.000 dinara.

Privatni tužilac Irinej je tražio da se na glavni pretres pozovu okrivljeni Petakov, on kao privatni tužilac (episkop Irinej) i punomoćnik privatnog tužioca.

Kao dokaz predložio je da se izvrši uvid u transkript emisije i da se po potrebi, pred sudom pregleda i presluša emisija sa snimka na CD-u koji će se sudu dati na dan održavanja glavnog pretresa.

Uz privatnu krivičnu tužbu je priložen je i papir koji je naslovljen kao transkript emisije Klopka, koji je sačinio i overio Eparhijski upravni odbor pravoslavne eparhije Bačke, Sekretar eparhijskog upravnog odbora Prezviter Vladan Simić 29.decembra 2005. godine, uz napomenu „izostavljeno što je za izostavljanje“.

II) Tokom postupka zakazano je osam pretresa, od kojih jedno nije održano zbog štrajka sudskog osoblja ( napomena autora: štrajk osoblja iz novembra 2007. godine), a dva su odložena nemogućnosti okrivljenog da prisustvuje.

Povodom nemogućnosti okrivljenog Petakova da prisustvuje glavnom pretresu od 23.11.2006. podnete lekarske potvrde, sudija Bošnjak je doneo naredbu kojom je odredio „sudsko medicinsko veštačenje od strane sudskog veštaka na okolnost da li je okrivljeni Petakov, s obzirom na svoje zdravstveno stanje, kako to proizlazi iz potvrde koju je priložio njegov branilac Doma zdravlja Novi Sad od 21.11. 2006. g. bio u mogućnosti da pristupi na glavni pretres dana 23. 11. 2006.g. da prati njegov tok i da daje svoju odbranu“.

S druge strane, privatni tužilac Irinej ni na jednom preteresu nije prisustvovao, nije dao iskaz, niti je sudija Bošnjak proveravao da li je privatni tućilac episkop Irinej uredno pozvan i opravdano sprečen da prisustvuje pretresu koji se održava po njegovoj privatnoj tužbi.

Pretresu su prisustvovali njegov punomoćnik i dva lica u mantijama iz pravne službe Eparhije.

III) Četvrti opštinski sud u Beogradu se nakon stupanja na snagu izmena Zakonika o krivičnom postupku dana 27. februara 2007. oglasio stvarno nenadležnim i predmet uputio Okružnom sudu u Beogradu kao stvarno i mesno nadležnom sudu. Vrhovni sud Srbije je rešenjem od 14. juna 2006. godine utvrdio da je nadležan Četvrti opštinski sud u Beogradu i predmet vratio ovom sudu na ponovnbo postupanje.

IV) Punomoćnik privatnog tužioca je čak umesto privatnog tužioca odbio pokušaj mirenja, navodeći da „privatni tužilac traži da se postupak nastavi i da imajući u vidu postupanje okrivljenog nije spreman da odustane od privatne tužbe“.

V) Bez ijednog izvedenog dokaza i bez saslušanja privatnog tužioca Irineja, sudija Miroslav Bošnjak je 11. marta 2008. godine održao glavni pretres i izrekao presudu kojom je oglasio krivim Zorana Petakova iz Novog Sada za krivično delo uvrede episkopa bačkog Irineja.

Na glavnom pretresu koji je održan 11. marta, sudija Bošnjak je odbio sve predložene dokaze, pa je odbio i da se sasluša privatni tužilac episkop Irinej, bez ikakvog obrazloženja, iako se nijednom tokom postupka privatni tužilac nije izjasnio ni o jednoj činjenici koja je bitna za utvrđivanje da li je krivično delo uvrede izvršeno, odnosno da li je on zaista i uvređen, što čini bitan element ovog krivičnog dela.

Sudija Bošnjak je odbio da unese i primedbe odbrane i okrivljenog na zapisnik s obrazloženjem da to može da se učini pismenim putem naknadno.

Do današnjeg dana ni branilac ni okrivljeni nisu dobili kopiju zapisnika sa glavnog pretresa jer sudija Bošnjak tvrdi da ovu kopiju zapisnika ne može da da s obzirom da se na zapisniku nalazi izreka presude!

VI) U usmenom obrazloženju presude kojom je Petakov oglašen krivim bez ijednog izvedenog dokaza, osim saslušanja okrivljenog Petakova koje je pogrešno uneto u zapisnik, sudija Bošnjak je između ostalog rekao da se crkveni velikodostojnici ne smeju vređati jer “crkva nije institucija nego nešto mnogo više od toga”, da je Petakov uvredio “besprekornu ličnost” episkopa Irineja, ne samo episkopa Irineja, nego i sve hrišćane, ali i sudiju lično kao kršteno lice. Sudija Bošnjak takođe smatra u usmenom obrazloženju da ovakva uvreda nije zabeležena protiv crkve ni u vreme najstrašnijeg komunizma i to je uzeo kao posebno otežavajuću okolnost.

Pismeni otpravak presude ni Zoran Petakov, ni njegov branilac još uvek nisu dobili.

izvor: Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

http://www.yucom.org.rs/rest.php?tip=vestgalerija&idSek=22&idSubSek=63&id=1&status=drugi

+++

UMESTO KOMENTARA

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=O4yXopGs5Lw]

+++

– Bajden je naš prijatelj i prijatelj manastira Dečani i njegov dolazak u manastir je dobrodošao – rekao je Sava Janjić. Manastir su obezbeđivale jake snage Kfora i kosovske policije. VEČERNJE NOVOSTI; „Nezavisnost bez povratka“; V. N, 21.05.2009 10:04:05

 http://www.novinar.de/2009/05/23/hapsenje-zbog-molitve-usred-srbije.html

+++

RADIO VATIKAN POČINjE DA EMITUJE REKLAME

VATIKAN – Radio Vatikan je saopštio da će početi da emituje reklame prvi put u istoriji dugoj 78 godina i u programu će se „ideološki” podobne reklame preplitati sa papinim porukama.

Prva reklama italijanskog energetskog giganta Enel će početi da se emituje na pet jezika – italijanskom, engleskom, španskom, francuskom i nemačkom, saopštili su zvaničnici Vatikana.

Portparol Vatikana i šef radija Federiko Lombardi rekao je da ranije nije bilo svrhe da se emituju reklame, pošto je Radio Vatikan emitovao program u ograničenom vremenskom intervalu na kratkim talasima.

Radio Vatikan sada emituje program 24 časa na FM stanicama u većem delu Italije i preko Interneta u ostatku sveta.

Radio Vatikan je osnovan 1931. godine i emituje papine poruke i vesti o katoličkoj crkvi i događajima u svetu na 40 jezika.


Beta,23:40; 26.05.2009
4 коментара у вези “Amfilohije i dalje Pavle umesto Pavla”
 1. Elektonskom postom deda Miloje sa Gledicki planina,27.05.2009

  Uzdrzimo se svi malo i ne napadajmo samo Visokopostenog naseg Amfilohija. Kao sto se njegov „mandat presednika“ produzi bez velikih trzavica i problema, moze se isto tako produziti i u zvanicni izbor za patrijarha, danas- sutra, sta znamo mi…

  Danas se vise nego ikada dogadjaju cuda kod raznih modernizovanih „cudotvoraca“, kojih najvise ima medju vladikama i nasim svestenstvom. Tako, prestanimo malo sa tim napadima na presednika i novo-stare clanove sinoda, jer ako mitropolit Amfilohije ili neki clan sinoda sutra postane novi srpski patrijarh, tesko svima nama. Sve svoje protivnike saterace u misju rupu, ili kako je neki „u Gospodu umrli jepiskop govorijo „Ima da onoga tamo popa zbrisem kao slana papriku. Videce on ko sam ja“. Hriscanskata bratskata ljubov na delu, nema sta. Isto, objavite nekad i neku malo bolju sliku Mitropolitovu. Gde sve izvucete iz naftalina bas ove ruzne i nezgodne njegove slike. Jer imentovani moze lako da svati da mu to kao namerno radite. Zato, „budimo ljudi“ kako kaze nas Patrijarh, a „nikada neljudi“, sto bi to trebali da znaju i praktikuju svi oni koji Patrijarha cesto pricescuju i posecuju u njegovom novom domu u beogradskoj vojnoj bolnici. Tamo je zavrsio zivot i patrijarh German, pa eto to se neplanirano sa strane ljudi ponovi i sa patrijarhom Pavlom, a mozda ce to docekati i Pavlov naslednik. Ko zna… sta sve nosi dan, a pogotovu sta nosi noc?!

  Revnostni citalac vaseg „Portala“ deda Miloje sa Gledicki planina, koji vas sve mnogo pozdravlja

 2. Jos jedna lakrdija u redovima SPC. Afere, bezobrazluci, pedofilija, crne limuzine za svestenike i njihovi bodi gardi, svestenici se bave biznisom i zloupotrebljavaju sredstva za pomoc siromasima ( Vladika Teodosije i Amfilohije koriste pomoc siromasnima za doceke katolike i bogatase zapada) i slicno. Nikada u svojoj istoriji SPC nije bila na tako niskoj grani kao sto je sada.
  http://www.novinar.de/2008/04/22/istina-o-lazima.html
  Cetiri godine se ponavlja ISTI OBRAZAC: Prasina u oci svetosavskim episkopima i narodu i onda Krsenje Ustava SPC.Urazumite se vladike, vratite sjaj i glas SPC inace sve ode u propast. Medija bi mogla da preokrene ovo sto su donete odluke Sabora (nov sinod?) bez glasanja svih episkopa. Da upotrebi svoje znanje i da pregleda clanke od prosle godine i preprosle pa da vidi da su isti Amfilohije i Irinej uvek napadali postene episkope za neke montirane nevazne stvari -a prikrivali svoje prljave rabote.
  http://www.novinar.de/2008/01/15/tajne-i-lazi-reptila.html

 3. Elektronskom poštom -Zdravkovic

  „Очигледно је да је на делу ојачавање пријатеља-заступника тајних служби у врховном телу СПЦ. За пук.Радовића то одавно није тајна,интересантан је Григорије који је скоро непосредно и индиректно то
  признао рекавши у изјави да му је `обећано` место патријарха`- сада видимо да то обећање није било скроз празно. Иринеј Б. је одавно најодличнији и отворени кардинал – то он чак ни не оповргава, тиме се у
  Ватикану диче. За Фотија се каже да је Иринејево `чедо`, и уједно географски најближи `газди`. На крају све ће очи бити упрте у нишког владику, стари `титов кадар`!?. Све у свему једно отворено скидање мантија, бријање брада и облачење унифоми. Шта ли је следеће? Да,
  заборавио сам и посету страног великаша отвореног албанског вишедеценијског лобисту његовим `калуђерима` у Дечанима. Уствари са тиме jе све и кренуло, мислим `кристализација`.„

 4. Pa- v.Porfirije je najmocniji i u potpunosti kontrolise medije i Pare(republicke radiodifuzije) evo sta on i v.Irinej kazu:“Основна разлика између нашег пројекта, који се зове «Земља живих», и пројекта који води Римокатоличка црква с једне стране, и осталих покушаја са друге стране, је у томе што ми гостопримство и сву негу у духу Јеванђеља пружамо бесплатно“-sajt SPC Kritikuju v.Artemija i izjavljuju kako zajedno sa katolickom crkvom lece sa LJUBAVLJU i besplatno i bez batina??? Nauka kaze da je lecenje nemoguce zbog ostecenja mozga kod narkomana.
  Dr.Vujotic:“Ово важи за читав свет. Када особа убризга хероин, он брзо путује крвотоком и доспева у мозак, претвара се у морфин и везује за опијатне рецепторе који су концентровани око нервних путева за награђивање у мозгу (који постоје ради обезбеђења опстанка)“
  Za izazivanje nemira u drzavi za nadrilekarstvo ove Episkope treba hitno na Sud. Jer ovi episkopi vaspitavaju nasu omladinu potpuno pogresno, cak tvrde da je dusa smrtna, a iz prilozenog se vidi da mozak poistovecuju sa dusom.
  http://www.novinar.de/2009/05/18/globalne-obmane-i-uloga-pojedinih-episkopa-spc.html
  Isti Ekumenisti su danas organizovali medjunarodni teoloski Simpozijum, gde su oni jedini „stranci“


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo