logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: новинарство    533 пута прочитано    Датум: 3.06.2008    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

delegacija Skupštine Republike KosovaDanas, vratila se sa posete u Briselu delegacija Skupštine Republike Kosova, predvođena od predsednika Skupštine,

 +++

g. Jakup Krasniqi, u čijem su sastavu bili i članovi Predsedništva: g. Eqrem Kryeziu, g. Xhavit Haliti, g. Sabri Hamiti, g. Slobodan Petrović, g. Džezair Murati, kao i predsendica Komisije za Evropske integracije, g.-đa Zylfije Hundozi.

Čelnik Skupštine, g. Krasniqi, u povratku, na Aerodromu Priština, održao je jednu konferenciju za novinare, u kojem je potencirao rezultate sa posete u Briselu. On je stavio u vidu veoma veliki značaj za Kosovu, dvodnevni susret sa delegacijama parlamenata iz zemalja jugozapadnog Balkana, sa zemljama EU-a i sa Evropskim parlamentom, koji su bili koopresedavani od strane predsednika Evropskog Parlamenta, g. Hans-Gert Pottering, i predsednika Nacionalne Skupštine Republike Slovenije, g. France Cukjati, kao i drugi susret između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta.

U tim susretima, rekao je g. Krasniqi, zemlje jugozapadnog Balkana su pokazali spremnost za saradnju i za integrisanje u Evropskoj Uniji, ali, istovremeno, pokazana je i visoka spremnost rukovodioca Evropske Unije i Evropskog Parlamenta da zapadni Balkan čine svojim deom. On je, u nastavku, objasnio i sadržaj svog govora na tim susretima, posebno što se tiče rada Skupštine od 17. februara pa naovamo, govor koji je dobro primljen u Evropskom Parlamentu, rekao je g. Krasniqi.

Dana 28. maja 2008.godine, imali smo susret sa predsednikom Evropskog Parlamenta, g. Hans-Gert Pottering, na kome je po prvi put, Kosovo, u Evropskom Parlamentu, prezentirano i sa svojom zastavom, rekao je g. Krasniqi, koji je, takođe, objasnio da je tu bilo razgovora i o razvojima na Kosovu, o Evropskoj perspektivi Kosova, o izazovima koji proizilaze za Kosovo nakon 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, kao i o podršci, koju će naša zemlja imati od strane Evropskog parlamenta.

Dana 28. i 29. maja održane su još dve prve sesije, što je Skupština Kosova realizovala sa Parlamentom Evropske Unije. Na tim susretima, izmenili smo viđenja o doprinosu koji se očekuje od međunarodnog prisustva na Kosovu, prezentirali smo Ustav i sprovođenje standarda za manjine, o borbi protiv korupcije i kriminala, o ekonomskoj i socijalnoj situaciji na Kosovu, kao i o politikama Kosova u oblasti obrazovanja, kao i o poteškoćama u toj oblasti.

Na kraju susreta, usvojili smo zajedničku deklaraciju obeju delegacija, potpisanom od strane Predsednika Skupštine Kosova, g. Krasniqi i g.-đe Doris Pak, predsednica Evropske Parlamentarne Komisije, Komisije za jugoistočnu Evropu, u kojoj su sažimani i rezultati međuparlamentarnog susreta između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta.

Na toj konferenciji za štampu podeljena je, prisutnim novinarima, i Deklaracija.

 

Petak, 30.05.2008 18:01

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

 

+++ 

Sa parlamentarnog susreta između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta
Četvrtak, 29.05.2008 11:28
Tokom posete u parlamentarne delegacije Kosova u Briselu, juče, Predsednik Skupštine Republike Kosova, g. Jakup Krasniqi, dočekan je od g.-đe Doris Pack, predsednica delegacije Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu. Čelnik Krasniqi, bio je u društvu g. Xhavit Haliti, član Predsedništva Skupštine, dok na susretu učestvovao je i g. Hasn-Gent Pottering, predsednik Evropskog Parlamenta.

Na tom susretu bilo je razgovora o poslednjim razvojima na Kosovu, o Evropskoj perspektivi Kosova i o izazovima nakon 15 juna, kada stupa na snagu Ustav zemlje. Takođe, bilo je razgovora i o podršci koju može pružati Parlament Evrope.

Juče je, takođe, počeo i drugi dvodnevni sastanak između Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova.

Obe delegacije su predsedavane od stane g.-đe Doris Pack, i g. Jakup Krasniqi, dok su na tom susretu učestvovali i g. Ramë Manaj, zamenik premijera Vlade Kosova i g. Franklin De Vrieze, prdstavnik UNMIK-a.

U tom međuparlamentarnom susretu, između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta, bilo je razgovora o perspektivama demokratskog razvoja Kosova i o Ustavu, kojim se garantuju maksimalna prava za manjine na Kosovu.

Tom prilikom je, čelnik Skupštine g.Krasniqi, ocenio angažovanje Evropske Unije i njenih struktura, za Kosovo i njegov narod. „Mi visoko cenimo politiku Evropske Unije i Evropskog Parlamenta za sveobuhvatnu podršku za Kosovu, lični doprinos gosp. Pack i aktuelnu, intenzivno zalaganje za zapadni Balkan, uz visoko uvrštavanje u agendi, njegove sigurne evropske perspektive“, rekao je g. Krasniqi. On je garantovao, gospođi Pack, da su Skupština i druge institucije Kosova potpuno angažovane u realizaciji objektiva koji vode našu zemlju prema održive političke stabilnosti, multietničkog društva, demokratskih i snažnih institucija i ka ekonomskom razvoju. Kosovo je, naglasio je čelnik legislativa zemlje, ušlo u nepovratnom putu nezavisnosti i Evropskih integracija, demokratije i permanentnog prosperiteta.

Susret se nastavlja i tokom današnjih dana za ostale tačke iz agende i biće usvojena jedna zajednička deklaracija.

U sali, gde se održavao susret, pored zastave Evropske Unije, bila je istaknuta i zastava Republike Kosova.

 

Četvrtak, 29.05.2008 11:28

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

 

+++ 

Govor predsednika Jakup Kransiqi na prvom međuparlamentarnom susretu Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova

Četvrtak, 29.05.2008 11:15

Poštovana gospođo Doris Pack,
Poštovani gospodine Manaj,
Poštovane kolege parlamentarci,

Sretan sam i veoma počašćen da govorim pred Vama na ovom međuparlamentarnom susretu imeđu Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova, prvi nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i njegovog priznavanja od većine zemalja Evropske Zajednice.

Mi visoko cenimo politiku Evropske Zajednice i Evropskog Parlamenta za svestranu podršku Kosovu, lični doprinos gospođe Pack i aktuelno intenzivnu posvećenost za Zapadni Balkan, stavljajući visoko u agendi njegovu sigurnu evropsku perspektivu.

Skupština i ostale institucije Kosova su potpuno angažovane na ostvarivanju objektiva koji vode našu zemlju ka održivoj političkoj stabilnosti, multietničkom društvu, jakim demokratskim institucijama i ekonomskom razvoju. Kosovo je ušlo u bespovratan put nezavisnosti i evropske integracije, demokratije i trajnog prosperiteta.

Mi smo sa bolom i u duhu kompromisa prihvatili Paket gospodina Ahtisari, ali i međunarodno civilno prisustvo i prisustvo sigurnosti smo pozdravili, stoga ne očekujemo kolebanja i zakašnjenja na uspostavljanju misije EULEX-a na celoj teritoriji Kosova, jer nemamo više vremena za gubljenjem. Kosovo je zaostalo na unutrašnjim razvojima, u perspektivi građanskog blagostanja i evropskim integracijama, stoga mora se brzo i odlučno delovati. U tom smislu mi snažno zahtevamo od OUN-a i EZ-a da se međunarodna misija na Kosovu pojašnjava shodno Predlogu Predsednika Ahtisari, opširno usvojen i da Ustav Kosova stupa na snagu u svom roku. Rekao sam i ranije da se prisustvom Evrope na Kosovu, ubrzava put ulaska Kosova u Evropi.

Kosovo i njegove institucije, pak, znaju svoje zadatke i neposredno će se suočavati sa problemima kao što su korupcija i kriminal, otvaranje perspektive ekonomskog razvoja, izgradnja demokratskih, stabilnih i održivih institucija, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih zajednica, sloboda kretanja, pravo svojine i povratak raseljenih, društvene i ekonomske reforme, povećanje kvaliteta obrazovanja i zdravstvenih usluga, povećanje administartivnih kapaciteta i reformisanje administracije itd.

Budući da je naše stanovništvo uglavnom mlado, imajući jedan izraženi preduzetnički duh na Kosovu, osiguravajući jednu društvenu klimu međuetničkog pomirenja i građanske tolerancije, stvarajući povoljne uslove za privlačenje investicija, mi već imamo nekoliko preduslova i stvaramo mnoge druge za dobre društvene odnose multietničkog i multikulturnog suživota, ali i premise bržeg i sigurnog razvoja.

Nakon što je ispunilo jednu dugačku i zbijenu agendu sa postkonfliktuoznom stabilizacijom, razgovorima o statusu i postupcima nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo ima odrešene ruke da bude potpuno uključeno u procesu evropske integracije, specificirajući njegove nedostatke i preporuke Evropske Komisije o njemu.

Ovo pojačano angažovanje će uključiti sve institucije i zajednice, koje su njihov deo.

Dozvolite mi da Vas informišem da u toku perioda nakon proglašenja nezavisnosti i usvajanja Ustava, Skupština Kosova je na veoma intenzivan način angažovana za usvajanje zakonodavstva predviđenog u Paketu Predsednika Ahtisarija. Od ukupno 34 predviđenih, do sada je usvojeno 25 od tih zakona. Ova intenzivna zakonodavna aktivnost propraćena je konstruktivnim uključivanjem svih poslanika iz svih zajednica, bez izuzeća, i jednim jakim duhom saradnje između većine i opozicije. U ovoj fazi, Skupština Kosova je postala ključna institucija u vođenju svih zakonskih, političkih i ekonomskih reformi.

Dana 9. Aprila Skupština je usvojila novi Ustav Kosova, kojim smo garantovali ustavni poredak koji se bazira na principe slobode, mira, demokratije, jednakosti, poštivanja ljudskih prava i vladavine zakona, nediskriminacije, prava na svojinu, zaštite životne sredine, socijalne pravde, pluralizma i otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom. Ustav osigurava privatnu i javnu svojinu, jednaka zakonska prava za sve investitore i domaća i strana preduzeća, štiti potrošače i obavezuje građane da plaćaju poreze i doprinose predviđene zakonima.

Ustav obavezuje da se troškovi javnih finansija i njihovo ubiranje baziraju na principima polaganja računa, efikasnosti i transparentnosti.

Ustav, kao pravni i politički dokumenat, je osnova političkog, ekonomskog i društvenog sistema Republike Kosova, kao nezavisna, suverena, demokratska država i sa nepovredivim teritorijalnim integritetom. On proglašava Kosovo Republikom građanske jednakosti, državom pravde, sa demokratskim upravlanjem i multietničkim društvom. Ustav Kosova sadrži najbolje vrednosti evropske civilizacije. Ustav izražava našu odlučnost za izgradnju jedne budućnosti Kosova kao jedne slobodne, demokratske i miroljubive države, koja će biti domovina svih njegovih građana.

Dana 15. juna 2008. godine, novi Ustav Kosova će stupati na snagu. To je jedan veoma značajan dan u historiji moje zemlje. Mi želimo da tog dana izražavamo našu zahvalnost za Ujedinjene Nacije za znatna angažovanja i dostignuća UNMIK-a, preuzimajući odgovornosti na plećima institucija Kosova i uspostavljajući međunarodno prisustvo prema Paketu Predsednika Ahtisari.

Dolazak EULEX-a na Kosovu je jedan značajan doprinos koji se nudi Kosovu od Evropske Zajednice. EULEX će pomoći institucijama Kosova, našim sudskim vlastima i agencijama za sprovođenje zakona u pravcu jednog trajnog i održivog procesa i polaganja računa u skladu sa demokratskim i savremenim evropskim institucijama. Skupština Kosova i Vlada su potpuno odlučne da grade jedno partnerstvo da bi podržavali ovu misiju, razvijajući politike i zakonodavstvo koje doprinose vladavini zakona, nula toleranciji i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i konsolidaciji demokratskih institucija u službi građana.

Završetak međunarodnog administriranja Kosova od strane Ujedinjenih nacija i potpuno uspostavljanje misije EULEX-a omogućiće da Kosovo efektivno učestvuje u normalnom procesu integracije u Evropskoj Zajednici, kao snažan motor stabilnosti, političkih i zakonskih reformi i ekonomskog razvoja.

Jedan od glavnih i strateških prioriteta Republike Kosova je početak procesa za potpunu integraciju Kosova u svim evro-atlanskim institucijama. Integracija Kosova u ove strukture je nepromenljivi prioritet koji ima i jednu jaku podršku od svih građana Kosova i od celokupne političke klase.

U okviru evropske integracije, veoma je značajno za Kosovo da postane članica Savet Evrope. Koristim priliku ovog susreta da pozivam na političku podršku, kako bi se to omogućilo.

Učlanjenje u Savetu Evrope je suštinski elemenat za dalje avansiranje Kosova u oblasti zaštite ljudskih prava, pluralističke demokratije i pravne države. Takođe, promovisaće osamosvešćenje građana Kosova u vezi sa evropskim identitetom i kulturnim diverzitetom.

Savet Evrope je izvor veoma neophodne ekspertize za Skupštinu Kosova u njenim nastojanjima za donošenjem zakona, čiji je cilj konsolidacija demokratske stabilnosti putem političkih, zakonskih i ustavnih reformi, baziranih na evropske standarde.

Skupština Kosova, takođe, ima za cilj da počinje jedan trajan politički i diplomatski dijalog sa svim parlamentima Evrope, u cilju postizanja priznavanja Republike Kosova od strane svih evropskih zemalja u što skorijoj budućnosti. Skupština Kosova traži saradnju sa Evropskim Parlamentom i parlamentima evropskih zemalja, radi promovisanja razmene informacija i najboljih praksi, kao i pristupa u tehničkoj pomoći, koje će ojačati kontrolu, uticaj i nadzor svih nivoa upravljanja od Skupštine Republike Kosova.

 

 

Četvrtak, 29.05.2008 11:15

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo