logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно    Аутор: новинарство    532 пута прочитано    Датум: 3.06.2008    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

delegacija Skupštine Republike KosovaDanas, vratila se sa posete u Briselu delegacija Skupštine Republike Kosova, predvođena od predsednika Skupštine,

 +++

g. Jakup Krasniqi, u čijem su sastavu bili i članovi Predsedništva: g. Eqrem Kryeziu, g. Xhavit Haliti, g. Sabri Hamiti, g. Slobodan Petrović, g. Džezair Murati, kao i predsendica Komisije za Evropske integracije, g.-đa Zylfije Hundozi.

Čelnik Skupštine, g. Krasniqi, u povratku, na Aerodromu Priština, održao je jednu konferenciju za novinare, u kojem je potencirao rezultate sa posete u Briselu. On je stavio u vidu veoma veliki značaj za Kosovu, dvodnevni susret sa delegacijama parlamenata iz zemalja jugozapadnog Balkana, sa zemljama EU-a i sa Evropskim parlamentom, koji su bili koopresedavani od strane predsednika Evropskog Parlamenta, g. Hans-Gert Pottering, i predsednika Nacionalne Skupštine Republike Slovenije, g. France Cukjati, kao i drugi susret između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta.

U tim susretima, rekao je g. Krasniqi, zemlje jugozapadnog Balkana su pokazali spremnost za saradnju i za integrisanje u Evropskoj Uniji, ali, istovremeno, pokazana je i visoka spremnost rukovodioca Evropske Unije i Evropskog Parlamenta da zapadni Balkan čine svojim deom. On je, u nastavku, objasnio i sadržaj svog govora na tim susretima, posebno što se tiče rada Skupštine od 17. februara pa naovamo, govor koji je dobro primljen u Evropskom Parlamentu, rekao je g. Krasniqi.

Dana 28. maja 2008.godine, imali smo susret sa predsednikom Evropskog Parlamenta, g. Hans-Gert Pottering, na kome je po prvi put, Kosovo, u Evropskom Parlamentu, prezentirano i sa svojom zastavom, rekao je g. Krasniqi, koji je, takođe, objasnio da je tu bilo razgovora i o razvojima na Kosovu, o Evropskoj perspektivi Kosova, o izazovima koji proizilaze za Kosovo nakon 15. juna, kada stupa na snagu Ustav Kosova, kao i o podršci, koju će naša zemlja imati od strane Evropskog parlamenta.

Dana 28. i 29. maja održane su još dve prve sesije, što je Skupština Kosova realizovala sa Parlamentom Evropske Unije. Na tim susretima, izmenili smo viđenja o doprinosu koji se očekuje od međunarodnog prisustva na Kosovu, prezentirali smo Ustav i sprovođenje standarda za manjine, o borbi protiv korupcije i kriminala, o ekonomskoj i socijalnoj situaciji na Kosovu, kao i o politikama Kosova u oblasti obrazovanja, kao i o poteškoćama u toj oblasti.

Na kraju susreta, usvojili smo zajedničku deklaraciju obeju delegacija, potpisanom od strane Predsednika Skupštine Kosova, g. Krasniqi i g.-đe Doris Pak, predsednica Evropske Parlamentarne Komisije, Komisije za jugoistočnu Evropu, u kojoj su sažimani i rezultati međuparlamentarnog susreta između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta.

Na toj konferenciji za štampu podeljena je, prisutnim novinarima, i Deklaracija.

 

Petak, 30.05.2008 18:01

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

 

+++ 

Sa parlamentarnog susreta između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta
Četvrtak, 29.05.2008 11:28
Tokom posete u parlamentarne delegacije Kosova u Briselu, juče, Predsednik Skupštine Republike Kosova, g. Jakup Krasniqi, dočekan je od g.-đe Doris Pack, predsednica delegacije Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu. Čelnik Krasniqi, bio je u društvu g. Xhavit Haliti, član Predsedništva Skupštine, dok na susretu učestvovao je i g. Hasn-Gent Pottering, predsednik Evropskog Parlamenta.

Na tom susretu bilo je razgovora o poslednjim razvojima na Kosovu, o Evropskoj perspektivi Kosova i o izazovima nakon 15 juna, kada stupa na snagu Ustav zemlje. Takođe, bilo je razgovora i o podršci koju može pružati Parlament Evrope.

Juče je, takođe, počeo i drugi dvodnevni sastanak između Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova.

Obe delegacije su predsedavane od stane g.-đe Doris Pack, i g. Jakup Krasniqi, dok su na tom susretu učestvovali i g. Ramë Manaj, zamenik premijera Vlade Kosova i g. Franklin De Vrieze, prdstavnik UNMIK-a.

U tom međuparlamentarnom susretu, između Skupštine Kosova i Evropskog Parlamenta, bilo je razgovora o perspektivama demokratskog razvoja Kosova i o Ustavu, kojim se garantuju maksimalna prava za manjine na Kosovu.

Tom prilikom je, čelnik Skupštine g.Krasniqi, ocenio angažovanje Evropske Unije i njenih struktura, za Kosovo i njegov narod. „Mi visoko cenimo politiku Evropske Unije i Evropskog Parlamenta za sveobuhvatnu podršku za Kosovu, lični doprinos gosp. Pack i aktuelnu, intenzivno zalaganje za zapadni Balkan, uz visoko uvrštavanje u agendi, njegove sigurne evropske perspektive“, rekao je g. Krasniqi. On je garantovao, gospođi Pack, da su Skupština i druge institucije Kosova potpuno angažovane u realizaciji objektiva koji vode našu zemlju prema održive političke stabilnosti, multietničkog društva, demokratskih i snažnih institucija i ka ekonomskom razvoju. Kosovo je, naglasio je čelnik legislativa zemlje, ušlo u nepovratnom putu nezavisnosti i Evropskih integracija, demokratije i permanentnog prosperiteta.

Susret se nastavlja i tokom današnjih dana za ostale tačke iz agende i biće usvojena jedna zajednička deklaracija.

U sali, gde se održavao susret, pored zastave Evropske Unije, bila je istaknuta i zastava Republike Kosova.

 

Četvrtak, 29.05.2008 11:28

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

 

+++ 

Govor predsednika Jakup Kransiqi na prvom međuparlamentarnom susretu Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova

Četvrtak, 29.05.2008 11:15

Poštovana gospođo Doris Pack,
Poštovani gospodine Manaj,
Poštovane kolege parlamentarci,

Sretan sam i veoma počašćen da govorim pred Vama na ovom međuparlamentarnom susretu imeđu Evropskog Parlamenta i Skupštine Kosova, prvi nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i njegovog priznavanja od većine zemalja Evropske Zajednice.

Mi visoko cenimo politiku Evropske Zajednice i Evropskog Parlamenta za svestranu podršku Kosovu, lični doprinos gospođe Pack i aktuelno intenzivnu posvećenost za Zapadni Balkan, stavljajući visoko u agendi njegovu sigurnu evropsku perspektivu.

Skupština i ostale institucije Kosova su potpuno angažovane na ostvarivanju objektiva koji vode našu zemlju ka održivoj političkoj stabilnosti, multietničkom društvu, jakim demokratskim institucijama i ekonomskom razvoju. Kosovo je ušlo u bespovratan put nezavisnosti i evropske integracije, demokratije i trajnog prosperiteta.

Mi smo sa bolom i u duhu kompromisa prihvatili Paket gospodina Ahtisari, ali i međunarodno civilno prisustvo i prisustvo sigurnosti smo pozdravili, stoga ne očekujemo kolebanja i zakašnjenja na uspostavljanju misije EULEX-a na celoj teritoriji Kosova, jer nemamo više vremena za gubljenjem. Kosovo je zaostalo na unutrašnjim razvojima, u perspektivi građanskog blagostanja i evropskim integracijama, stoga mora se brzo i odlučno delovati. U tom smislu mi snažno zahtevamo od OUN-a i EZ-a da se međunarodna misija na Kosovu pojašnjava shodno Predlogu Predsednika Ahtisari, opširno usvojen i da Ustav Kosova stupa na snagu u svom roku. Rekao sam i ranije da se prisustvom Evrope na Kosovu, ubrzava put ulaska Kosova u Evropi.

Kosovo i njegove institucije, pak, znaju svoje zadatke i neposredno će se suočavati sa problemima kao što su korupcija i kriminal, otvaranje perspektive ekonomskog razvoja, izgradnja demokratskih, stabilnih i održivih institucija, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih zajednica, sloboda kretanja, pravo svojine i povratak raseljenih, društvene i ekonomske reforme, povećanje kvaliteta obrazovanja i zdravstvenih usluga, povećanje administartivnih kapaciteta i reformisanje administracije itd.

Budući da je naše stanovništvo uglavnom mlado, imajući jedan izraženi preduzetnički duh na Kosovu, osiguravajući jednu društvenu klimu međuetničkog pomirenja i građanske tolerancije, stvarajući povoljne uslove za privlačenje investicija, mi već imamo nekoliko preduslova i stvaramo mnoge druge za dobre društvene odnose multietničkog i multikulturnog suživota, ali i premise bržeg i sigurnog razvoja.

Nakon što je ispunilo jednu dugačku i zbijenu agendu sa postkonfliktuoznom stabilizacijom, razgovorima o statusu i postupcima nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo ima odrešene ruke da bude potpuno uključeno u procesu evropske integracije, specificirajući njegove nedostatke i preporuke Evropske Komisije o njemu.

Ovo pojačano angažovanje će uključiti sve institucije i zajednice, koje su njihov deo.

Dozvolite mi da Vas informišem da u toku perioda nakon proglašenja nezavisnosti i usvajanja Ustava, Skupština Kosova je na veoma intenzivan način angažovana za usvajanje zakonodavstva predviđenog u Paketu Predsednika Ahtisarija. Od ukupno 34 predviđenih, do sada je usvojeno 25 od tih zakona. Ova intenzivna zakonodavna aktivnost propraćena je konstruktivnim uključivanjem svih poslanika iz svih zajednica, bez izuzeća, i jednim jakim duhom saradnje između većine i opozicije. U ovoj fazi, Skupština Kosova je postala ključna institucija u vođenju svih zakonskih, političkih i ekonomskih reformi.

Dana 9. Aprila Skupština je usvojila novi Ustav Kosova, kojim smo garantovali ustavni poredak koji se bazira na principe slobode, mira, demokratije, jednakosti, poštivanja ljudskih prava i vladavine zakona, nediskriminacije, prava na svojinu, zaštite životne sredine, socijalne pravde, pluralizma i otvorene tržišne privrede sa slobodnom konkurencijom. Ustav osigurava privatnu i javnu svojinu, jednaka zakonska prava za sve investitore i domaća i strana preduzeća, štiti potrošače i obavezuje građane da plaćaju poreze i doprinose predviđene zakonima.

Ustav obavezuje da se troškovi javnih finansija i njihovo ubiranje baziraju na principima polaganja računa, efikasnosti i transparentnosti.

Ustav, kao pravni i politički dokumenat, je osnova političkog, ekonomskog i društvenog sistema Republike Kosova, kao nezavisna, suverena, demokratska država i sa nepovredivim teritorijalnim integritetom. On proglašava Kosovo Republikom građanske jednakosti, državom pravde, sa demokratskim upravlanjem i multietničkim društvom. Ustav Kosova sadrži najbolje vrednosti evropske civilizacije. Ustav izražava našu odlučnost za izgradnju jedne budućnosti Kosova kao jedne slobodne, demokratske i miroljubive države, koja će biti domovina svih njegovih građana.

Dana 15. juna 2008. godine, novi Ustav Kosova će stupati na snagu. To je jedan veoma značajan dan u historiji moje zemlje. Mi želimo da tog dana izražavamo našu zahvalnost za Ujedinjene Nacije za znatna angažovanja i dostignuća UNMIK-a, preuzimajući odgovornosti na plećima institucija Kosova i uspostavljajući međunarodno prisustvo prema Paketu Predsednika Ahtisari.

Dolazak EULEX-a na Kosovu je jedan značajan doprinos koji se nudi Kosovu od Evropske Zajednice. EULEX će pomoći institucijama Kosova, našim sudskim vlastima i agencijama za sprovođenje zakona u pravcu jednog trajnog i održivog procesa i polaganja računa u skladu sa demokratskim i savremenim evropskim institucijama. Skupština Kosova i Vlada su potpuno odlučne da grade jedno partnerstvo da bi podržavali ovu misiju, razvijajući politike i zakonodavstvo koje doprinose vladavini zakona, nula toleranciji i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i konsolidaciji demokratskih institucija u službi građana.

Završetak međunarodnog administriranja Kosova od strane Ujedinjenih nacija i potpuno uspostavljanje misije EULEX-a omogućiće da Kosovo efektivno učestvuje u normalnom procesu integracije u Evropskoj Zajednici, kao snažan motor stabilnosti, političkih i zakonskih reformi i ekonomskog razvoja.

Jedan od glavnih i strateških prioriteta Republike Kosova je početak procesa za potpunu integraciju Kosova u svim evro-atlanskim institucijama. Integracija Kosova u ove strukture je nepromenljivi prioritet koji ima i jednu jaku podršku od svih građana Kosova i od celokupne političke klase.

U okviru evropske integracije, veoma je značajno za Kosovo da postane članica Savet Evrope. Koristim priliku ovog susreta da pozivam na političku podršku, kako bi se to omogućilo.

Učlanjenje u Savetu Evrope je suštinski elemenat za dalje avansiranje Kosova u oblasti zaštite ljudskih prava, pluralističke demokratije i pravne države. Takođe, promovisaće osamosvešćenje građana Kosova u vezi sa evropskim identitetom i kulturnim diverzitetom.

Savet Evrope je izvor veoma neophodne ekspertize za Skupštinu Kosova u njenim nastojanjima za donošenjem zakona, čiji je cilj konsolidacija demokratske stabilnosti putem političkih, zakonskih i ustavnih reformi, baziranih na evropske standarde.

Skupština Kosova, takođe, ima za cilj da počinje jedan trajan politički i diplomatski dijalog sa svim parlamentima Evrope, u cilju postizanja priznavanja Republike Kosova od strane svih evropskih zemalja u što skorijoj budućnosti. Skupština Kosova traži saradnju sa Evropskim Parlamentom i parlamentima evropskih zemalja, radi promovisanja razmene informacija i najboljih praksi, kao i pristupa u tehničkoj pomoći, koje će ojačati kontrolu, uticaj i nadzor svih nivoa upravljanja od Skupštine Republike Kosova.

 

 

Četvrtak, 29.05.2008 11:15

izvor: kuvendikosoves.org (Privremena skupština Kosova)

Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РУШЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Теорија и технологија преврата

НОВО – КРОТКИ ЛАФОВИ!
НОВИ Антиекуемнистички сајт

НОВИ Антиекуемнистички сајт

“СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ”
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo