logo logo logo logo
Рубрика: Политика, Актуелно, Религија    Аутор: Тема ПАХОМИЈЕ    пута прочитано    Датум: 31.10.2007    Одштампај
PDF pageEmail pagePrint page

Krivica, verovatno, nikada neće biti utvrđena: Vladika PahomijeVrhovni sud delimično usvojio prigovore tužilaštva u postupku protiv vladike vranjskog

Beograd – Vrhovni sud Srbije saopštio je juče da je u postupku protiv Tomislava Gačića – vladike Pahomija, koji je bio optužen za bludne radnje nad maloletnicima, povređen zakon i na štetu okrivljenog, ali i na štetu oštećenih maloletnika.

Kako se navodi u saopštenju, povrede zakona učinjene su na štetu okrivljenog i maloletnih oštećenih, jer Opštinski sud u Nišu nije sproveo suđenje u razumnom roku, „usled čega je došlo do zastarelosti gonjenja u odnosu na dva od četiri krivična dela“.

„Osim toga, prvostepeni sud nije udaljavao iz sudnice maloletne oštećene čim njihovo prisustvo više nije bilo potrebno“, navodi Vrhovni sud. U obrazloženju odluke se navodi da je prvostepeni sud utvrdio da postoji suprotnost u iskazima svedoka i da zbog toga tim svedocima ne veruje. Vrhovni sud Srbije je utvrdio da je time povređen zakon u korist okrivljenog, jer iskazi svedoka nisu međusobno suprotni u odnosu na odlučne činjenice od značaja za presuđenje.

Pred prvostepenim sudom povređeno je i načelo sudske nezavisnosti načinom izveštavanja pojedinih sredstava informisanja o toku suđenja, navodi u obrazloženju odluke Vrhovni sud Srbije. Ovaj sud je delimično usvojio i zahtev za zaštitu zakonitosti republičkog javnog tužioca i utvrdio da je pravnosnažnim presudama Opštinskog suda u Nišu, u oslobađajućem delu, i Okružnog suda u Nišu, povređen zakon u korist okrivljenog Tomislava Gačića.

DANAS, 31.10.12007

VSS: Lični stav sudije o slučaju Ilarion
Beograd – Vrhovni sud Srbije saopštio je juče da su izjave sudije tog suda Sonje Brkić, u vezi s razrešenjem pojedinih sudija koji su postupali u slučaju Ilarion, njen lični stav.
Sonja Brkić, koja je predsednica Velikog personalnog veća Vrhovnog suda Srbije koje bi trebalo da odlučuje o eventualnoj odgovornosti sudija, izjavila je u subotu da će dvoje sudija Vrhovnog suda biti razrešeni na sednici veća 2. novembra.
U saopštenju VSS navodi se da Veliko personalno veće još nije odlučivalo u konkretnom slučaju i da postupak koji se vodi pred tim većem, prema odredbama Zakona o sudijama i Poslovnika Velikog personalnog veća, nije javan.

R. D. /Danas 31.10.2007

Odluka Vrhovnog suda nema, međutim, uticaj na oslobađajuću presudu. Krivični postupak protiv vladike Pahomija zastareo je početkom prošle godine. Proces protiv vladike Pahomija počeo je 2003. godine u Opštinskom sudu u Vranju, a u aprilu 2005. godine odlukom Vrhovnog suda, preseljen je u Niš. Postupak pred niškim Opštinskim sudom počeo je od početka, četvorica oštećenih dečaka ponovo su davali iskaze pred sudom, a do kraja suđenja, u martu 2006. godine, nastupila je apsolutna zastarelost za dva krivična dela, iz 1999. i 2000. godine.

Presudom veća kojim je predsedavala Katarina Ranđelović „usled nedostatka dokaza“ Pahomije je oslobođen optužbi za preostala dva krivična dela – iz 2001. i 2002. godine. A. R.

Pravni zastupnici očekuju razrešenje sudija

Niš – Ministar pravde trebalo bi da pokrene postupak razrešenja sudija i predsednika Okružnog suda u Nišu koji su sudili u slučaju protiv vranjskog vladike, ocenio je juče Aleksandar Stojković iz Vranja, jedan od zastupnika oštećenih dečaka u slučaju protiv vladike Pahomija. „Još nisam video odluku VSS, ali na osnovu nezvaničnih informacija koje imam očekujem da ministar Dušan Petrović pokrene postupak razrešenja sudija koji su sudili u tom postupku, kao i predsednika Okružnog suda u Nišu i niškog Okružnog javnog tužioca„, rekao je advokat Stojković.

Beta

 

________________________________

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST
06.03.2006

izvor: bačka eparhija

Povodom donošenja presude Opštinskog suda u Nišu kojom je Njegovo Preosveštenstvo Episkop vranjski Gospodin Pahomije oslobođen svih optužbi koje su mu stavljene na teret na osnovu optužnog predloga za krivična dela bludnih radnji, obaveštavamo javnost o sledećem:

Kao branioci Episkopa vranjskog Gospodina Pahomija nismo komentarisali, niti ćemo to činiti ubuduće, odluke bilo kog sudskog organa, ali zbog javnosti, i to pre svega one dobronamerne, iznećemo neke činjenice u vezi sa postupkom i donošenjem oslobađajuće presude Opštinskog suda u Nišu u “slučaju Pahomije“ zbog neprimerenog, zlonamernog, neistinitog i krajnje necivilizovanog ponašanja dela medija i nekih nevladinih organizacija, pojedinaca i političkih partija.

Smatramo da je, postupajući u skladu sa Zakonom, Opštinski sud u Nišu pravilno doneo oslobađajuću presudu kojom je Episkop vranjski Pahomije oslobođen svih optužbi za krivično delo bludnih radnji koje mu je, na osnovu optužnog predloga opštinskog javnog tužilaštva u Nišu, stavljena na teret.

Sud je svoju presudu zasnovao na pouzdano utvrđenim činjenicama:

1. na kontradiktornosti izjava oštećenih, te se iste nisu mogle prihvatiti, pa se samim tim na njima nije mogla zasnovati presuda.

Naime, u svim fazama postupka, oštećeni su iznosili kontradiktorne izjave, često ih dopunjujući i odstupajući od prethodno datih izjava o “spornim događajima“. Zbog toga je odbrana episkopa Pahomija bila prinuđena da, u više navrata, pruža dokaze u pisanoj formi , kojima se pouzdano i na nesumnjiv način osporava istinitost izjavâ oštećenih, koje terete okrivljenog i na kojima je zasnovan optužni akt. Najbolji dokaz za prednji zaključak jeste primer da u jednom slučaju okrivljeni čak nije bio fizički prisutan na mestu navodnog događaja već je pouzdano, na osnovu pisanog dokaza, utvrđeno da se okrivljeni tada nalazio u Beogradu i da je tek sledećeg dana fizički došao u mesto “događaja“.

Takođe, iskazi oštećenih ne samo da su u suprotnosti sa iskazima njihovih srodnika na koje se pozivaju kao na svedoke već su, prilikom svake izjave samih oštećenih, bili u suprotnosti i sa njihovim prethodnim izjavama (?!).

Iskazi neposrednih svedoka su bili takvi da se nedvosmisleno vidi da se navodni događaji nisu mogli desiti na opisani način već se uopšte nisu mogli desiti – jednostavno rečeno, oštećeni i njihovi posredni svedoci su bili “preučeni“ i, nažalost, žrtve manipulaccije organizatorâ hajke protiv episkopa Pahomija.

2. Nalazu komisije veštakâ (koju su činili profesori i docenti fakulteta), koja je veštačila stanje duševnog zdravlja episkopa Pahomija.

Da je postojala bilo kakva sumnja u nalaz i mišljenje veštakâ, sigurno bi zamenik Opštinskog javnog tužioca i punomoćnici oštećenih (koji su inače dužni, po Zakonu, da u najboljem, stručnom i profesionalnom znanju brinu o zaštiti pravâ oštećenih) stavili prigovor na nalaz i mišljenje veštakâ, što oni nisu učinili. I ne samo to nego su se na glavnom pretresu u potpunosti saglasili sa nalazom i mišljenjem veštakâ, te su, takvim svojim stavom, potvrdili navode iz nalaza i mišljenja veštakâ, a to je da episkop Pahomije iskazuje osobine visoko moralne ličnosti, izrazito neagresivnog modela ponašanja, kod koje, citiramo, “nisu evidentirane ni homoseksualne ni pedofilne seksualne sklonosti, kao ni druge vrste seksualnih poremećaja i aberacija“.

Imajući u vidu nalaz veštakâ i saglasnost na isti, u svim njegovim navodima, Opštinskog javnog tužioca i punomoćnika oštećenih, kao i branilaca episkopa Pahomija, šta je drugo preostalo sudu nego da donese oslobađajuću presudu?

Želimo da naglasimo i to da su punomoćnici oštećenih, sve vreme dok je trajao postupak, hvalili sudećeg sudiju i te pohvale iznosili i pred predstavnicima medijâ. Danas, kada je doneta, po dubokom uverenju branilaca episkopa Pahomija, jedino ispravna, zakonita i pravedna presuda, punomoćnici oštećenih na sva usta grde sudiju. Istovremeno, govore o pritisku na sud od strane vlasti, ali izbegavaju da konkretizuju ko je i na koji način to činio, što upućuje na zaključak da se radi o paušalnim i proizvoljnim ocenama.

Kao branioci episkopa Pahomija, radi javnosti, saopštavamo i sledeće:

Deo medijâ, deo nevladinih organizacija, neki pojedinci i neke političke partije oglasile su se odmah po donošenju oslobađajuće presude na vrlo nekorektan način, iznoseći neistinite i proizvoljne kvalifikacije vezane za ovaj predmet. Na njihovu žalost, Opštinski sud u Nišu nije podlegao medijskom pritisku i sudio je isključivo na osnovu činjenicâ i zakonâ. To im, međutim, u ovom slučaju nije bilo dovoljno jer sud nije doneo presudu koju su oni doneli protiv episkopa Pahomija još pre suđenja, pa su, zloupotrebljavajući svoje “medijsko oružje“, isto upotrebili protiv argumenata i činjenicâ. Ovakav njihov postupak je samo potvrda gde je i u kom centru nastala hajka protiv episkopa Pahomija.

Za razliku od perioda pre početka i u toku suđenja episkopu Pahomiju, sada su svoju nedobronamernost okrenuli i protiv suda i ostalih institucija pravosudnog sistema Srbije. Oni žele da budu vrhovni sudija svima. Ovakav postupak navedenih medija i dêla nevladinih organizacija klasičan je primer zloupotrebe demokratskih sloboda i pravâ i direktan pritisak na pravosuđe. Jer, kako drugačije tumačiti činjenicu da im presuda suda ne predstavlja ništa iako je doneta u zakonskom postupku, na osnovu utvrđenih činjenica i dokazâ?

Manipulišući javnošću, svi napred navedeni mediji navode da je episkop Pahomije član pregovaračkog tima za Kosovo i Metohiju, što uopšte nije tačno. Episkop Pahomije je član Odbora Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske Pravoslavne Crkve za Kosovo i Metohiju, koji je formiran 2000. godine. U ovaj Odbor episkop Pahomije je imenovan kao Episkop Eparhije vranjske, koja se graniči sa Kosovom i Metohijom i u okviru koje se nalaze opštine Preševo i Bujanovac sa svim refleksijama stanja sa Kosova i Metohije, s obzirom da u njima živi preko šezdeset hiljada Albanaca. Znači, episkop Pahomije nije nikada bio član bilo kakvog državnog tima za pregovore o statusu Kosova i Metohije.

Napred navedeno predstavlja komentar branilaca episkopa Pahomija povodom neočekivanog i nedobronamernog pisanja dêla medijâ zbog donošenja oslobađajuće presude Opštinskog suda u Nišu u postupku vođenom protiv episkopa Pahomija. Sloboda štampe i sloboda javnog govora su najviša dostignuća demokratskog i civilizovanog sveta, ali ona ne daju pravo da se u ime njih “sudi svima i svakome ukoliko nije doneta odluka kakvu želimo“. Svi moramo poštovati načelo podele vlasti, u kojoj je sudska vlast nezavisna.

Molimo sve medije koji budu objavili ovaj tekst da to učine bez ikakvog skraćivanja, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, jer bi inače promenili suštinu onoga što smo želeli da saopštimo.

Branioci episkopa Pahomija:

Vlastimir Ristić, advokat iz Vranja, s.r.

Darko Vlahović, advokat iz Beograda, s.r.

Sanja Pejović, advokat iz Beograda, s.r.

Miodrag Lazović, advokat iz Niša, s.r.

Milan Petrović, advokat iz Niša, s.r.

 
6 коментара у вези “Zakon povređen , ali Pahomije ostaje na slobodi”
 1. Bilo kako bilo, ne može da mu se sudi dva puta za istu stvar, što znači da je slobodan čovek. IPak, po mom skromnom mišljenju, trebalo bi razrešiti sve nosioce pravosudnih funkcija koji su postupali od početka do kraja, to jest do pravnosnažne oslobađajuće presude. Dodajem i to da sam primetila da nam prepoštenog božjeg izaslanika brani ceo tim od pet advokata!

 2. U Australiji u danasnje vreme Pakomije bi bio u zatvoru a crkva kojoj pripada morala bi da plati ostetu.

 3. Kastriratiu i polemika zavrsena!

 4. IZGLEDA DA JE VLADIKA PAHOMIJE IMAO 5 DOBRIH „ZEMLJANIH “ ADVOKATA .

  IZGLEDA DA NEBESKA ADVOKATURA NIJE IMALA NISTA S NJIM .

  BAS KAO DA SU OPRALI RUKE I REKLI : “ NIJE NAS ,PREPUSTAMO GA NJEGOVOM GAZDI “ !!!

 5. Da li je gornji jedini manijak?

 6. Ovo je skandalozno, i moglo se dogoditi samo u dansnjoj zemaljskoj Srbiji. Ne, u onoj istinitoj Srbiji, u kojoj su pretci ginuli za krst casni i slobodu zlatnu. U onoj Srbiji u kojoj opredelenje za nebesko carstvo je znacilo sve i iznad svega. U onoj Srbiji, u kojoj je pravda bila iznad svega, a cast i postenje odlika, zaista. Neko preporuci da ih treba kastrirati? Ne, ja nisam za to, jer, to je greh, prema Tvorcu. Nego kada neki izmisljaju neke novotarije, sa otvorenim ili uklonjenim carskim dverima sa ikonostasa, pa kao tumaraju po prvom veku, evo jednog boljeg predloga. Ukinuti praksu da iz monastava moraju jedino biti regrutovani vladike. Jer monastvo je tek uvedeno u cetvrtom veku. Pravila svetih Apostola diktiraju da episkopi se ne smeju odricati supruznika radi vere, jer kazu da je to nepravda, mislim tako nesto. Eto i to je bilo pravilo iz prvoga veka, pa zasto se njemu ne povratiti u ovakvim situacijama. Pakomije, kako ga neko nazva nije jedini manijak, i devijacija u SPC. Imah mnogo. Na zalost i nesrecu, danas. Ko kaze da se kriminalcu ne moze ponoviti, sudjenje? Koje su to izmisljotine, i koja pravna nauka to sve tolerise. Ljubav prma ljudskom rodu ne toerise kriminal. I tacno kako rece brat iz Auatralije, tako je i ovde u Kanadi. Takvi, kao taj Pakomije, idu najmanje 25 godina iza brave. Odnosno prvo pokusaju da ih izlece, jer pedofilstvo je bolest, pa im onda sude.

  Necu ici daleko samo jos na jedno da podsetim. Iako u svojim osvrtima sam u vise navrata kritikovao pokojnog Patrijarha Germana, ali to samo zbog njegove malodusnosti, i nesposobnosti da se jace suprotstavi komunistickom rezimu, svi koji su sa njim dolazili u kontakt, mi tvrde, da jeste bio disciplinovan, ali istoivremeno i roditeljski naklonjen, i da je uvek nastojao da roditeljski posavetuje, i da pomogne. I zaista, doslo je vreme da se nesto i u ovom konceptu mora menjati. Jer monastvo je mnogo oslabljeno u drugoj polovini dvadesetoga veka. Ne verujem da bi German proganjao svestenike, onako kako to radi evo drugi manijak, Djokic mladji, koji je svesetenika nevinog izbacio na ulicu u Otavi, u vreme kada je tgemperatura bila -40 stepeni celzijusovih. Koji normalna covek bi to uradio psu, a nekamoli drugom coveku? Kolikim je svestenicima on, a i stariji mu brat stao na senku. Suprotno od onoga, sto blazenopocivsi episkop branicevski Hrizostom rece: „Ja svakom svesteniku koji me je zamolio za kanonski otpust sam izasao u susret. Nisam hteo nikome stati na senku.“ Koliko njih je danas takvih? Obicno ne staju, nego gaze po senkama drugiuh. I to onih najpostenijih i najotmenijih.


Пошаљите коментар

Да би сте послали коментар морате бити улоговани

GENOCIDE REVEALED
logo
Писанија Грешног Милоја
Проф. Др. Миодраг Петровић

Проф. Др. Миодраг Петровић

КРОТКИ ЛАФОВИ!
Антиекуменистички сајт

НОВИ Антиекуменистички сајт

„СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ“
logo
ПРАВОСЛАВАЦ 2017
ГЕНОЦИД
ЈАСТРЕБАРСКО 1942
БОЈКОТ НАРОДА – документарац
новинар.де
Loading
КОРУПЦИЈА, ВЛАСТ, ДРЖАВА
logo
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
logo