logo logo logo logo
Rubrika: Politika, Aktuelno, Društvo    Autor: Srebrenica Historical Project    115 puta pročitano    Datum: 10.07.2015    Odštampaj
PDF pageEmail pagePrint page

Srebrenica(Tekst referata Stefana Karganovića, predsednika „Istorijskog projekta Srebrenica“ na naučnom skupu „Srebrenica 1995.-2015: činjenice, nedoumice, propaganda“ održanom 4. jula 2015. u Beogradu.)

Stefan Karganović, 10.07.2015

***

Ovaj naučni skup o Srebrenici u Beogradu održava se samo dve nedelje posle sličnog skupa u Banjaluci. To je asimetrični odgovor „Istorijskog projekta Srebrenica,“ „Fonda strateške kulture“ i „Muzeja genocida“ na raskošno promovisanje službenog narativa o Srebrenici u ovom jubilarnom periodu. Vodili smo računa da budemo u vremenskim okvirima obeležavanja godišnjice Srebrenice, u nadi – za sada iluzornoj – da ćemo stranu koja Srebrenicu posmatra iz drugačijeg ugla privoleti na dijalog.

Uhvatićemo odmah bika za rogove i postavićemo pitanje: „Da li postoje dokazi genocidne namere u Srebrenici?“

To je suština kontroverze o Srebrenici, i u pravnom i u političkom smislu. U nedostatku utvrđene genocidne namere, dolus specialis, bez obzira na cifre i okolnosti, ubijanje u Srebrenici ne može se uzdići na nivo genocida. Genocid je znatno više od prostog ubijanja ili vođenja vojne operacije, ma koliko smrtonosne ili razorne posledice. Srž delikta genocida je namera da se fizički uništi jedna od kategorija zaštićenih Konvencijom: etnička, verska ili rasna. To nije sporno i svi stručnjaci to znaju i prihvataju.

Pođemo li od pretpostavke da sazrevanje i logistička priprema genocidnog poduhvata iziskuje određeni vremenski okvir, razumno je postaviti pitanje: u kojem trenutku i na kojem vremenskom rastojanju od događaja je utvrđen nastanak genocidne namere u slučaju Srebrenice, ako je postojala?

Svedočenje glavnog istražitelja Haškog tribunala, Žan-Rene Rueza, u novembru 2001, pred Komisijom francuskog parlamenta za Srebrenicu, baca svetlo upravo na ovu okolnost. Na pitanje Komisije da li je tačno da pre 9. jula nije postojao plan za zauzimanje enklave, uprkos tome da je ta teritorija za bosanske Srbe bila od velikog strategijskog značaja, Ruez je odgovorio:

„Faktički, odluka o zauzimanju enklave nije bila doneta pre 9. jula, kada je general Mladić shvatio da enklava neće biti branjena. Prvobitni cilj je bio da se enklava suzi na teritoriju grada Srebrenice i da se pretvori u ogroman izbeglički logor na otvorenom, da bi se UN na takav način prinudile da otpočnu sa evakuacijom iz te zone.“ [1]

Drugi deo Ruezove izjave je nagađanje, ali onaj prvi, o nepostojanju namere na srpskoj strani, pre 9. jula, da se Srebrenica zauzme temelji se na dokumentima u koje je Ruez imao uvid i predočio Komisiji, i zato ima snagu dokazive činjenice.

Ako se ima u vidu tvrdnja da se genocid u Srebrenici dogodio u vremenskom rasponu između 13. i 17. jula, ovo je podatak od kapitalnog značaja, i to iz izvora bliskog Tužilaštvu haškog Tribunala. To znači da namera o fizičkom uništenju stanovništva Srebrenice, ili nekog njegovog dela, nije mogla postojati pre 9. jula, a navodni genocid je počeo samo četiri dana posle toga.

Vojnom veštaku Tužilaštva Haškog tribunala, Ričardu Batleru, dugujemo drugo značajno preciziranje redosleda događaja, opet protiv interesa ustanove za koju radi i utoliko verodostojnije.

Batlerovo svedočenje na suđenju Pelemišu i Periću pred Sudom za ratne zločine Bosne i Hercegovine 2010. u Sarajevu baca vrlo korisno svetlo na kontroverzu u vezi ne samo sa sledom događaja, nego i ključnim pitanjem: genocidnim umišljajem. Ukratko, Batler, koji je u zvaničnom svojstvu imao dostup najosetljivijim i najrelevantnijim dokumentima, na suđenju je izjavio da nije otkrio nikakvu naznaku o postojanju plana da se Muslimani istrebe, bar do 11. jula, kada su srpske snage zauzele Srebrenicu. To Ruezovu hronologiju pomera unapred za još dva dana, potvrđujući da se o genocidu na srpskoj strani nije razmišljalo ni četrdeset osam časova do početka imputiranog zločina. [2]

U svom svedočenju, Batler je, pored ovoga, izneo još nekoliko stavova koji postojanje genocidne namere stavljaju pod opštu sumnju, da se izrazimo najuzdržanije.

Prvo, on potvrđuje Ruezovu tezu da je izvorni cilj srpske vojne operacije, za koju je planiranje otpočelo 30. juna 1995, bilo samo da zaštićenu zonu UN svede na gradsku površinu Srebrenice. Drugo, naređenje vojsci da uđe u Srebrenicu predsednik Karadžić je izdao 10. jula, ili na samo jedan dan pre nego što se to dogodilo. To znači da je preuzimanje enklave predstavljalo improvizovanu odluku, donetu u svetlu vojnog uspeha operacije do tog trenutka, a ne smišljen potez sa ciljem zarobljavanja brojnog muslimanskog stanovništva, da bi zatim bili uništeni. Treće, sve dok neočekivano 10. jula opseg operacije nije bio proširen, da od tog trenutka obuhvati potpuno zauzimanje enklave, operacija je bila vođena isključivo na nivou Drinskog korpusa, bez učešća Glavnog štaba ili drugih viših struktura. Četvrto, Batler kaže da mu „nije poznat“ nijedan primer da je posle 11. jula, datuma kada je enklava već bila zauzeta i kada je operacija bila privedena kraju, VRS vatreno dejstvovala protiv civila u Srebrenici. Peto, što se tiče deportacije civila iz enklave, ni u vezi sa time, po Batleru, „dokumenti ne sadrže dokaze“ prethodnog planiranja od pre 11. jula ujutru, kada je doneta odluka da se uđe u Srebrenicu. Najzad, šesto, Batler je saglasan sa time da u redovima Vojske Republike Srpske nije bilo očekivanja da bi zarobljenici mogli biti pogubljeni, po Batleru, „sve do 12. pa čak i 13. jula.“

Sada se postavlja kritično pitanje: u kojoj meri su ovaj redosled i analiza događaja najmerodavnijih saradnika Tužilaštva MKTBJ uskladivi sa tezom da je političko i vojno rukovodstvo Republike Srpske nameravalo fizičko uništenje Muslimana u Srebrenici kao takvih, kao etničke ili verske zajednice? Konvencija o genocidu propisuje da je tako moralo biti da bi se genocid dogodio. A ako se u Srebrenici zaista dogodio genocid, ili u najmanju ruku ubijanje masovnijih razmera, da li je to bilo posledica odgovarajuće namere, ili tek nečija naknadna zamisao?

Iz ovog ugla, u potpunosti su razumljiva pitanja koja je postavio istaknuti kanadski pravnik i stručnjak za genocid, Vilijam Šabas, neposredno posle izricanja presude u predmetu Krstić:

„Nema li drugog ubedljivog objašnjenja za pogubljenje 7.000 muškaraca i dečaka u Srebrenici? Postoji li mogućnost da su postali meta zato što su bili vojnosposobni, i samim tim faktička ili potencijalna borbena lica? Da li bi neko ko je stvarno naumio fizičko uništenje jedne grupe, i dovoljno je svirep da bi ubio više od 7.000 nezaštićenih muškaraca i dečaka, uložio potreban napor da organizuje prevoz žena, deca i ostarelih – na sigurno?“ [3]

Činjenica – dobro poznata svim stručnjacima koji se ovom temom bave – je da ni na jednom od sedam srebreničkih suđenja pred MKTBJ nije predočen nijedan dokaz, sa bilo kojeg komandnog nivoa, koji ukazuje na postojanje namere i kojim se naređuje preduzimanje neophodnih logističkih mera sa ciljem uništenja muslimanske zajednice u Srebrenici. Na koji način Haški tribunal ipak izvodi zaključak da se dogodio genocid?

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u par. 4 presude generalu Krstiću. Radi se o jednoj vrlo inovativnoj analitičkoj tehnici i pravnoj doktrini:

„Pretresno Veće se oslanja na mozaik dokaza koji u svojoj sveukupnosti prikazuje događaje tokom nekoliko dana u julu 1995. godine.“ [4]

Implikacija otvorene primene ovako neprecizne metodologije je da čvrstih i neposrednih dokaza – nema. Veće potencijalnu dokaznu građu o genocidnom umišljaju tretira kao kockice u mozaiku i spaja ih na način koji bi se mogao uporediti sa crtežom u Roršah Testu. Svaki posmatrač u principu crtež može da tumači na različit i subjektivan način, kao što Veće tumači svoj mozaik.

Da bi tumačenje Veća izgledalo minimalno ubedljivo, moraju se unapred eliminisati neke osnovne uvrežene pretpostavke o prirodi operacije koja se smatra – genocidnom. Jedna od tih pretpostavki je postojanje plana. Zato u par. 225 presude generalu Krstiću Veće iznosi iznenađujuću tvrdnju da „postojanje plana ili politike (policy) ne predstavlja sastavni deo krivičnog dela genocida u pravnom smislu.“ [5] Ako nije bilo plana ili politike, na kakvim se pretpostavljenim uzrocima temelji sugestija da je u Srebrenici počinjen genocid? Bez utvrđenog uzroka imputiranog krivičnog dela, teško je dokučiti za šta je general Krstić odgovarao i dobio tridesetpetogodišnju zatvorsku kaznu.

U par. 26 predostrožno Veće drastično preinačava i sam pojam namere: „Glavni pokazatelj… da su snage VRS nameravale da eliminišu sve bosanske Muslimane iz Srebrenice bio je pokolj od strane VRS svih vojno sposobnih muškaraca iz te zajednice.“ Da li su masakrirali baš sve, to upravo jeste jedno od otvorenih pitanja. Drugo pitanje je da li je pojam „vojno sposobnih muškaraca“ dovoljno širok da bi se izjednačio sa jednom od zaštićenih grupa koje se pominju u Konvenciji? Ali, čak da je u vrhovima političkog i vojnog rukovodstva Republike Srpske i postojala takva genocidna namera, kako se neubijanje Muslimana desetak dana kasnije, tokom i neposredno nakon operacije zauzimanja susedne enklave Žepa, uklapa u scenario?

U predmetu Krstić, Veće začetak srebreničkog genocidnog plana nalazi na sastanku srpskog vojnog i političkog rukovodstva u hotelu „Fontana,“ u Bratuncu, tokom prepodnevnih časova 12. jula 1995, mada priznaje da ni za to nema čvrstih dokaza. [6] Da li je „genocidna namera,“ koja je navodno u hotelu tada formulisana, predstavljala samo prolazno raspoloženje, koje nije potrajalo više od nekoliko dana? Jer uskoro zatim, pri polasku na Žepu, izgleda da je dolus specialis nestao, da bi bio zamenjen povratkom na uobičajene obrasce vojničkog ponašanja, manje-više u skladu sa odredbama međunarodnog ratnog prava.

Kada ste vi jedina ovlašćena instanca koja tumači sopstveni Roršahov crtež, problemi se rešavaju lako. Jednostavno iz slike izbacujete one likovne elemente koji smetaju vašoj koncepciji i tvrdite da je nešto što drugi ne primećuju – ustvari najočigledniji deo slike.

Na kraju, dva detalja koji uokviruju ovu kontroverzu.

Prvi se odnosi na svedočenje Dražena Erdemovića, „krunskog svedoka“ haškog Tužilaštva i čoveka kome je nepotrebno predstavljanje, na suđenju Radovanu Karadžiću. Karadžić Erdemoviću postavlja direktno pitanje koje se odnosi na srž stvari što se Srebrenice tiče, a to je dolus specialis ili genocidna namera:

„Da li ste u njih pucali,“ pita Karadžić, „sa namerom da uništite Muslimane u Bosni kao etničku grupu, da ih istrebite kao narod?“ Erdemovićev odgovor je glasio: „Ne, gospodine Karadžiću“. Karadžić je zatim pitao da li je iko iz Erdemovićeve jedinice imao nameru da istrebi Muslimane.

Na to Erdemović odgovara: „Gospodine Karadžiću, ja se ne sećam, ali ne verujem da smo toga dana raspravljali o namerama da se istrebe Muslimani. Nismo o tome razgovarali. Ne sećam se da sam o tome pričao sa bilo kime iz moje jedinice.“ [7]

Toliko o mentalnom sklopu neposrednog izvršioca zločina i nameri koja ga je u trenutku izvršenja motivisala.

Drugi detalj je jedan zaprepašćujući isečak iz izdvojenog mišljenja sudije Žan-Klod Antonetija u drugostepenoj presudi u predmetu Tolimir, u aprilu ove godine. Na kraju britke, kartezijanske kritike mišljenja većine, na preko sto stranica, Antoneti iznosi svoj sumarni zaključak, koliko objektivan toliko i šokantan:

„Uloga optuženog jeste definisana ovom presudom, međutim odgovora nema na opravdano pitanje porodica žrtava, koje žele da saznaju ko je naredio masovna pogubljenja… Do današnjeg dana, čini mi se, na to suštinsko pitanje porodica žrtava i očekivanje međunarodne zajednice nije moguće odgovoriti… na pitanje, ko je naredio pogubljenje hiljada žrtava, i zašto. Danas, na osnovu predočenih dokaza, ja ne bih znao kakav odgovor da im ponudim.“ [8]

Neka se svako zamisli nad ovim razarajućim komentarom jednog od najuglednijih i najkorektnijih sudija haškog Tribunala. Ako za skoro dvadeset godina istraživanja Srebrenice Tribunal nije uspeo da utvrdi ni najosnovnije činjenice, mora da je svoj posao radio sasvim pogrešno, koristio metodologiju koja zasigurno ne vodi stručno održivim (ili makar samo informativnim) zaključcima i rukovodio se agendom uglavnom lišenom pravnog utemeljenja.

O genocidu u Srebrenici – bolje i da ne govorimo.

 

SREBRENICA HISTORICAL PROJECT
Postbus 90471,
2509LL
Den Haag, The Netherlands
+387 65 286 355 (Republika Srpska)
+381 64 403 3612 (Serbia)
E-mail: srebrenica.historical.project@gmail.com
Web site: www.srebrenica-project.org

***
***
***

Srebrenica sve što je trebalo da znate a bilo je zabranjeno da se kaže

 

***
***
***

Info-knjizica Srebrenica SRB

 

***
***
***

 

 

 

Tihi talas Pravoslavlja na Tihom okeanu
Tihi talas Pravoslavlja na Tihom okeanu (FOTO)
Posted 3 months ago

Jedan od retkih pravoslavnih Filipinica koje sam upoznao ovde u Daetu je brat Atanasije (Romulo B. Templonuevo). Ima 70 godina, a već 20-ak kako je kršten. Dok je živeo u…

Tihi talas Pravoslavlja na Tihom okeanu (FOTO)
O Hrvatima drugi ne treba da pišu, oni su sami već sve napisali i dokazali!! I još dokazuju…
O Hrvatima drugi ne treba da pišu, oni su sam…
Posted 3 months ago

Jasno kaže Kolinda: „Svi građani Hrvatske su – Hrvati!“ A još jasnije AV: „Idem u Zagreb, u najboljoj veri!“ A najjasnije: „Tražiće da ožive – srpska sela! Idem u Zagreb…

O Hrvatima drugi ne treba da pišu, oni su sam…
Protokol sa poslednje demonske skupštine
Protokol sa poslednje demonske skupštine
Posted 4 months ago

Pričao mi jedan prozorljiv čovjek, a kasnije još mnogi drugi da je jednom, datum se ne zna, održana demonska skupština na kojoj je donijeta odluka, odnosno određene smjernice kako da…

Protokol sa poslednje demonske skupštine
Struka ispravila birokratsku nepravdu
Struka ispravila birokratsku nepravdu
Posted 4 months ago

Poštovani, na dan Svetog Save, 27.1.2018. godine, u prostorijama gradske opštine Zvezdara, na redovnoj godišnjoj skupštini Kik boks saveza Beograda uručene su plakete u starosnim kategorijama najboljim kik bokserima na…

Struka ispravila birokratsku nepravdu
Patrijarh tvrdi da nam je bog dao vučića, a ko nam je, onda, dao – patrijarha?!
Patrijarh tvrdi da nam je Bog dao vučića, a k…
Posted 4 months ago

Pošto se više ne govori o tzv. „unutrašnjem dijalogu“ to je i Patrijarg izjavio da neće biti Sabora SPC o Kosovu, što bi značilo da SPC ostavlja Vućića da se…

Patrijarh tvrdi da nam je Bog dao vučića, a k…
S.Tulakov: Obnova srpske institucionalnosti
S.Turlakov: Obnova srpske institucionalnosti
Posted 4 months ago

Poštovana i draga Gospođo Profesor, sa velikim bolom i isto takvom radošću, čitao sam Vašu knjigu Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije, jer naša je tragedija bez presedana, već i zato…

S.Turlakov: Obnova srpske institucionalnosti
Duše neše nemojmo gubiti!
Duše naše nemojmo gubiti!
Posted 4 months ago

''Iako smo carstvo izgubili duše naše nemojmo gubiti'' (poruka narodnog guslara) ''Ne stražarite pred tuđom kućom dok vašu lopovi haraju''. Saznajemo kroz štampu o Apelu za očuvanje Kosova i Metohije…

Duše naše nemojmo gubiti!
Za Josipa Broza je bilo malo pobijenih u Jasenovcu
Za Josipa Broza je bilo malo pobijenih u Jase…
Posted 4 months ago

Jedna od najsramnijih i najtamnijih mrlja (a bilo ih je premnogo) u istorijatu jugokomunista, Titoslavije kao i životopisa samoproglašenog „maršala“ jeste pitanje odnosa KPJ/SKJ, partizana i njihovog vrhovnog komandanta, potonjeg…

Za Josipa Broza je bilo malo pobijenih u Jase…
Episkop Artemije: Nezavisnost Kosova i Metohije ne sme biti priznata!
Episkop Artemije: Nezavisnost Kosova i Metohi…
Posted 4 months ago

S obzirom na neprekidno i kontinuirano pojavljivanje Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita Amfilohija u medijima poslednjih dana, u cilju slanja javnosti određenih poruka koje se tiču Eparhije raško - prizrenske i kosovsko…

Episkop Artemije: Nezavisnost Kosova i Metohi…
Obeležavajući našu umrtvljenost i uspavanost
Poslanica koja obeležava našu umrtvljenost i u…
Posted 4 months ago

Dragi i poštovani Čitaoci, ima dosta vremena kako pišem o svemu onom što bi trebalo da nas, Srbe, objedini u borbi za naš opstanak, na koji se sa svih strana…

Poslanica koja obeležava našu umrtvljenost i u…
PreviousNext
Pošaljite komentar

Da bi ste poslali komentar morate biti ulogovani

GENOCIDE REVEALED
logo
Pisanija Grešnog Miloja
Prof. Dr. Miodrag Petrović

Prof. Dr. Miodrag Petrović

KROTKI LAFOVI!
Antiekumenistički sajt

NOVI Antiekumenistički sajt

“STRELJANJE ISTORIJE”
logo
PRAVOSLAVAC 2017
GENOCID
JASTREBARSKO 1942
BOJKOT NARODA – dokumentarac
novinar.de
Loading
KORUPCIJA, VLAST, DRŽAVA
logo
AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
logo